Glöm inte bäst-före-snooza! 

Med det menar vi att du alltid ska titta, lukta och smaka på brödet, innan du slänger ett bröd i onödan. Många gånger är just bröd fullt ätbara även efter att det har passerat bäst-före-datumet. Har brödet blivit torrt finns det många andra goda saker du kan göra av det istället för att kasta det.

Så håller du brödet färskt.
När är brödet gammalt?

Kretslopp för minskat matsvinn

Vi på Pågen bakar vi bröd för att de ska ätas, inte slängas. Vårt viktigaste bidrag är bröd med lång hållbarhet och som pga av att de är färska, och inte tidigare frysta, kan frysas in hemma hos dig. Vi arbetar också aktivt för att motverka svinn i såväl bageri som butik.
För de rester som trots allt uppstår har vi ett slutet kretslopp. Alla rester återvinns. Antingen återanvänds de i vår egen jästtillverkning eller så återvinner vi dem till bioetanol eller djurfoder.

Mer om vårt kretslopp här.

Framtida elförsörjning problem för utvecklingen av Pågens bageri i Malmö

Med anledning av SvD:s artikel om elbristen i Skåne vill Pågen förtydliga följande:

Pågen har inga planer på att flytta verksamheten från Malmö. Vi har bakat bröd i Malmö i över 140 år och vill fortsätta göra så under lång tid framöver. Vår mission är att baka för framtida generation och därför arbetar vi alltid med ett långsiktigt perspektiv. Men självklart kräver detta rätt förutsättningar.


Pågens satsningar på framtiden ligger fast och vi planerar för att utöka kapaciteten i Malmöbageriet. I samband med detta tittar vi även på den framtida elförsörjningen. Den elbrist som nu diskuterats gäller våra möjligheter till ny expansion längre fram och var denna expansion skall äga rum.

Vi har en bra dialog med både Eon och Malmö Stad och arbetar tillsammans för att säkerställa att elleveranserna i området kommer att fungera även i framtiden. För områdets fortsatta utveckling kommer elförsörjningen att bli en avgörande faktor, då det befintliga elnätet inte har tillräcklig kapacitet. Det är alltså inte brist på el som är det egentliga problemet utan kapaciteten i elnäten. Att lösa dessa utmaningar kommer att ta tid och därför är det viktigt för oss att lyfta problematiken redan nu för att säkerställa ett en lösning finns, vilket man ej kan garantera i dagsläget.

Energifrågorna är en naturlig och viktig del av bageriverksamheten. Vi har gjort stora investeringar de senaste åren för att minska vår energiförbrukning och fått ned den med 15%. Pågens bagerier försörjs med 100% förnybar energi och är energieffektiva, vilket faktiskt gör att det är miljömässigt bättre att baka bröd i stor skala än att baka i hemmen. Dock uppmuntrar vi till att baka hemma och att konsumenten själv får välja vilket bröd man vill konsumera.

Eftersom bröd är ett klimatsmart och växtbaserat livsmedel med lågt klimatavtryck, jämförbart med t.ex. baljväxter och pasta, är det ett bra val ur hållbarhetssynpunkt. Vår förhoppning är att efterfrågan på bröd kommer att växa i takt med att konsumenterna väljer allt mer mat med låg klimatpåverkan och då vill vi vara säkra att vi har rätt kapacitet för detta i våra bagerier.

Vi bakar med kärlek

Färskt är gott

Våra bröd har aldrig varit frysta och är därmed heller inte upptinade i butik. Matbröden bakas givetvis utan konserveringsmedel och hållbarheten beror framför allt på mycket god hygien i bagerierna.

Läs mer

Vi bakar där mjölet växer

Så långt det är möjligt bakar vi med svenska råvaror. Mjölet mals i våra egna kvarnar och spannmålet odlas på åkrar i närheten, av bönder som vi har ett nära och långsiktigt samarbete med sedan länge.

Läs mer

Vårt kretslopp

De bröd som inte blivit sålda i butiken tar vi tillbaka så att de kan bli en del av vårt unika kretslopp. Av returbröden och av rester från våra bagerier gör vi jäst som sedan används vid bakningen av nya goda bröd.

Läs mer

Pågen använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer om cookies.