Svenska råvaror är en hjärtefråga för oss

Så långt det är möjligt väljer vi att baka med svenska råvaror. Vår viktigaste ingrediens är mjölet och det kommer från våra egna kvarnar som ligger i nära anslutning till våra bagerier.

Stödja hållbart svenskt jordbruk

Pågen har en långsiktig vision att vara med och bidra till utvecklingen av ett kommersiellt och hållbart svenskt jordbruk. Det gör vi genom att använda och prioritera svenska råvaror, men också genom vårt gemensamma utvecklingsarbete med odlarna. För Pågen är kontroll av hur råvarorna i vårt bröd odlas och hanteras A och O. Både för att leva upp till våra kvalitetskrav men också för att säkra att de odlas på ett hållbart sätt. Mjölet i våra bröd mals av svenskodlat spannmål, som odlats framför allt i Skåne och Västsverige, av bönder vi har ett nära och långsiktigt samarbete med. Se på de korta filmerna över hur bondeåret ser ut för en av våra spannmålsodlare.

Bondeåret

BONDEÅRET SÅDDEN

BONDEÅRET SKÖRDEN

BONDEÅRET PLÖJNING

Mjöl från egen kvarn

Pågens mjöl mals i våra egna kvarnar i närheten av bagerierna i Malmö och Göteborg. Kvarnarna ger oss stor hantverkskunskap kring mjöl, men också en möjlighet till en nära relation med dem som odlar spannmålet på åkrarna i närheten. 

Lilla Harrie Valskvarn, Sveriges äldsta kvarn, har malt mjöl sedan 1509 och idag kommer cirka en fjärdedel av Sveriges bagerimjöl härifrån.

Läs mer om Lilla Harrie Valskvarn

Bröd från Sverige

Är du en av dem som vill veta var maten du köper kommer ifrån? Det tycker vi är bra. Vi använder märkningen ”Från Sverige” för att tydligt visa att våra produkter är svenska och för att stödja utvecklingen av svenskt lantbruk.

De allra flesta av Pågens matbröd uppfyllter kraven för märkningen och våra Från Sverige-märkta bröd ligger t.o.m. över kraven, på 90% svenska råvaror. Trots den extrema torkan 2018 klarar vi fortfarande märkningen på i stort sett alla bröd, även om andelen svenska råvaror sjunkit något.

Bland annat använder Pågen svenska spannmålsprodukter från vår egen kvarn, som mjöl, gryn och kli, men även svenska lingon till våra LingonGrova-bröd och kallpressad rapsolja från Österlen. Vi bakar också med egen surdeg.

Från Sverige-märkningen kräver att minst 75% av råvarorna i produkter med flera ingredienser har odlats i Sverige och att produkten är tillverkad och förpackad i Sverige.

Se våra Från Sverige-märkta bröd

Se filmen om bröd från Sverige

Utveckling av ett hållbart svenskt jordbruk

En av våra hjärtefrågor är att vara med och utveckla ett långsiktigt hållbart jordbruk i Sverige. Det gör vi bäst genom att använda och prioritera svenska råvaror, men också genom att bedriva ett gemensamt utvecklingsarbete med odlarna.

Vi arbetar aktivt för att testa och ta fram mer hållbara svenska spannmålssorter. Till exempel gör vi försök med vete som ger större skördar och därmed mindre miljöpåverkan samt med råg som har bättre växtegenskaper och mindre behov av växtskyddsmedel.

I samarbete med ett flertal konceptodlingar genomför vi också försök med nya svenska sorter som det i nuläget endast finns begränsad tillgång till i Sverige. Tack vare utvecklingsarbetet på Lilla Harrie Valskvarn har Pågens bagerier nu tillgång till både durum och dinkel från lokala odlare – sorter som traditionellt inte odlas i någon större utsträckning på våra breddgrader.

Pågen samarbetar med cirka 200 kontrakterade bönder som har sina åkrar i närheten av våra kvarnar. Detta ger oss möjlighet att veta exakt var spannmålen kommer ifrån. Vi har ett nära och långsiktigt samarbete med bönderna, som ofta odlar åt Pågen år efter år och i vissa fall genom flera generationer.

Vi menar att det är viktigt för Sverige att ha ett hållbart jordbruk som också bidrar till en levande landsbygd och fler arbetstillfällen.

Ansvarsfull odling

I ett globalt perspektiv är svensk odling miljövänlig – spannmål som odlas av svenska bönder är bland det renaste inom EU och Sverige använder minst växtskyddsmedel i Europa.

Men vi går ännu längre än den allmänna lagstiftningen. Till exempel tillåter vi inte slamgödsling och vi begränsar användningen av stråförkortningsmedel.

Ingen slamgödsling

Precis som Naturskyddsföreningen är Pågen strikt emot slamgödsling av åkrar. Sedan 2010 tillåter vi inte slamgödsling, eftersom det kan sprida miljö- och hälsofarliga ämnen som kadmium, tungmetaller och kemikalier på åkrarna. Vi anser inte heller att metoden är tillräckligt beprövad och säkrad. Vi ställer krav på att spannmål från nya fält inte får ha slamgödslats de tre senaste åren.

Vi har en nära dialog med våra lantbrukare kring den här frågan och de allra flesta delar vår uppfattning och tycker att förbudet är bra. Vid en leverantörskontroll ska de kunna visa spårbarhet för det spannmål de levererar ända ner till fältet.

Stråförkortning

Vete står för den övervägande delen av mjöl i våra bröd och det vete vi använder får inte ha behandlats med stråförkortningsmedel, även om det är tillåtet i Sverige idag. Stråförkortningsmedel används för att undvika att spannmålen blir för långa och lägger sig eller går av.

Vår målsättning är att också helt kunna använda svenskt råg som inte behandlats med stråförkortningsmedel. Råg har långa och veka strån, vilket ökar risken för att odlarens skörd blir förstörd.

Vi använder redan idag icke-stråförkortad råg, men dessvärre är tillgången inte tillräckligt stor och en utmaning för alla som använder svenskt spannmål.

Sedan flera år driver vi därför ett arbete med konceptodlingar för att ta fram råg med naturligt kortare strån. Det finns nämligen i dagsläget ingen växtförädling kvar i Sverige inom nya rågsorter som klarar vårt klimat. I och med att vi har vår egen kvarn, Lilla Harrie Valskvarn, har vi möjlighet att driva egna initiativ.

Pågen använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer om cookies.