Omsorg från ax till limpa

Så långt det är möjligt väljer vi att baka med svenska, närodlade råvaror. Det ger oss kontroll över odlingsprocessen och dess miljöpåverkan, och möjliggör råvaror till bästa kvalitet och pris.
Pågen har en långsiktig vision om att vara med och bidra till utvecklingen av ett livskraftigt och hållbart svenskt jordbruk. Det gör vi bland annat genom vårt långsiktiga utvecklingsarbete med odlarna.

Vi väljer svenska råvaror

Att känna till ursprunget till maten på bordet är viktigt för de flesta konsumenter. Det är det för oss på Pågen också. Att baka på svenska råvaror och stödja ett livskraftigt och hållbart svenskt jordbruk är en av våra hjärtefrågor.
Vi bakar våra bröd på mjöl från svenskodlat spannmål som malts i egen kvarn. Det betyder att vi kan ha en omsorg kring hela värdekedjan, inte minst tack vare en nära relation med odlarna.
Men det är inte bara mjölet som är svenskt. Vi bakar till exempel på egen surdeg, använder kallpressad rapsolja från Österlen och vårt LingonGrova-bröd bakas på svenska lingon. 2022 bakade vi med 85% svenska råvaror och hela 100% svenskt mjöl.

Vetemjöl från Lilla Harrie Valskvarn | Pågen.jpg

Mjöl från egen kvarn

Pågens mjöl mals av spannmål som odlas på några få mils radie från både kvarn och bageri. Den närheten hjälper oss att utveckla vår hantverkskunskap kring mjöl och ger en nära relation till de cirka 200 kontrakterade bönder som odlar åt Pågen år efter år – i vissa fall sedan generationer tillbaka.
Lilla Harrie Valskvarn finns på två platser, i Göteborg och i Lilla Harrie norr om Malmö. Den senare är Sveriges allra äldsta kvarn och här har det malts mjöl sedan 1509.

Läs mer om Lilla Harrie Valskvarn

Svensk mjöl från egen kvarn | Pågen

Svenskt mjöl – vår ursprungssymbol

För att öka transparensen kring våra råvarors ursprung introducerade vi 2020 en egen symbol, ”Svenskt mjöl från egen kvarn”, på våra bröd. Symbolen får bara sättas på produkter som innehåller minst 90% svenskt mjöl från vår egen kvarn.​

 Se våra bröd märkta Svenskt mjöl från egen kvarn

Bondeåret

BONDEÅRET SÅDDEN

BONDEÅRET SKÖRDEN

BONDEÅRET PLÖJNING

Skördetröskel i vete fält | Pågen

Vikten av ett livskraftigt svenskt jordbruk

Som bageri är Pågen klassat som samhällsviktig verksamhet. Det är en uppgift som vi tar på största allvar och vi gör allt för att minimera risken för störningar. En del av det handlar om att säkra tillgången på svenska råvaror och därför vill vi verka för ett livskraftigt svenskt jordbruk och bidra till trygg livsmedelsförsörjning. Ett jordbruk som bidrar till öppna landskap, biologisk mångfald, sysselsättning - och att vi kan sätta bröd på bordet.

Svenskt jordbruk har stora fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv:

- Mindre behov av växtskydd tack vare långa frostperioder

- Långa ljusa sommardagar ger goda skördar av hög kvalitet med minimal gödning

- Världens mest hållbara odlingskrav minimerar negativ miljöpåverkan

- Sverige har bland det renaste vattnet i världen

- Betydande hygienstandard ger hög livsmedelssäkerhet

- Närodlade råvaror innebär kortare transporter och mindre C02-utsläpp

Veteax | Pågen

Testodlingar utvecklar svensk odling

Vi arbetar aktivt med testodling av spannmål från hela Europa för att ta fram fler hållbara spannmålssorter som passar vårt klimat och våra svenska jordar. Det kan till exempel vara ett högproteinvete med både lägre miljöpåverkan och bättre bakegenskaper.

Nya spannmål berikar sortimentet
Tack vare utvecklingsarbetet vid Lilla Harrie Valskvarn och samarbetet med våra odlare har Pågens bagerier idag möjlighet att baka på både durum och dinkel från lokala odlare. Sorter som traditionellt inte odlas i någon större utsträckning på vår breddgrader men nu berikar vårt sortiment. Vi har genom våra testodlingar även fått fram råg som klarar sig utan stråförkortning.
Nu provar vi vete med vitt skal som möjliggör ljust fullkornsbröd och andra spannmål som på sikt kan bli tillgängliga för alla odlare i Sverige.

Blommande åkerkanter | Pågen

Vi ställer krav och premierar hållbar odling

Ett bra bröd börjar med rena, friska råvaror. Därför är samarbetet mellan vår kvarn och våra spannmålsodlarna så viktigt, då mjölet är brödets viktigaste ingrediens. På Pågen ställer vi ett antal grundkrav på våra 200 bönder som är högre än vad lagstiftningen kräver inom vissa områden. Vi kräver vi till exempel en sund växtföljd, tillåter inte slamgödsling som kan sprida miljö- och hälsofarliga ämnen som tungmetaller och kemikalier på åkrarna, och vi tillåter inte heller användning av så kallade stråförkortningsmedel i några av våra färska bröd och kaffebröd.

Men utöver våra grundkrav, premierar våra odlare utifrån ett antal hållbarhetskriterier. Tillsammans vill vi nämligen skapa en förflyttning mot en än mer hållbar svensk odling. Det handlar till exempel om att premiera användning av gödsel som är fossilfritt, premiera precisionsodling för att kunna använda rätt mängd gödning och växtskydd eller ha lärkrutor för fåglar.

Blommande åkerkanter lockar pollinerare
Avgörande för långsiktigt hållbar odling är att värna om biologisk mångfald och vi arbetar aktivt med projektet ”Hela Sverige blommor” tillsammans med Hushållningssällskapet. Projektet stödjer odlarna i att så in blommande åkerkanter vid sädesfälten för att gynna den biologiska mångfalden av insekter och bin för en naturlig pollinering. På köpet får vi ett landskap rikt på blommor.

Gyllene rapsfält i blomning | Pågen

Vi väljer rapsolja – för smaken och kvaliteten

På Pågen bakar vi med enbart vegetabiliska fetter och oljor. För oss är det självklart att välja närproducerade råvaror och alltid med fokus på produktkvalitet och smak. Därför använder vi främst rapsolja i våra bröd och skorpor och då i möjligaste mån av svenskt ursprung.
Även vårt jästa kaffebröd bakar vi huvudsakligen med rapsolja. Fyllningen innehåller i vissa fall mindre mängder av andra vegetabiliska fetter, som till exempel kokosfett, för att vi ska få fram den goda smak och konsistens som vi vill ha. Tack vare vårt utvecklingsarbete har vi i dag helt och hållet fasat ut palmolja från våra två bagerier.