Svenskt mjöl från egen kvarn

Så långt det är möjligt väljer vi att baka med svenska råvaror. Vår viktigaste ingrediens är mjölet och det kommer från våra egna kvarnar som ligger i nära anslutning till våra bagerier.

Pågen har en långsiktig vision att vara med och bidra till utvecklingen av ett livskraftigt och hållbart svenskt jordbruk, det gör vi bland annat genom vårt gemensamma utvecklingsarbete med odlarna som vi har ett nära och långsiktigt samarbete med.

Mjöl från egen kvarn

Pågens mjöl mals i våra egna kvarnar som ligger i närheten av våra bagerierna. Kvarnarna ger oss stor hantverkskunskap kring mjöl, men också en möjlighet till en nära relation med dem som odlar åt Pågen år efter år och i vissa fall genom flera generationer.

Vi samarbetar med cirka 200 kontrakterade bönder som har sina åkrar i närheten av våra kvarnar. Detta ger oss möjlighet att veta exakt var spannmålen kommer ifrån. 

Lilla Harrie Valskvarn är Sveriges äldsta kvarn och har malt mjöl sedan 1509. Idag kommer cirka en fjärdedel av Sveriges bagerimjöl härifrån.

Läs mer om Lilla Harrie Valskvarn

Vi bakar på svenska råvaror

Att veta var maten du köper kommer ifrån är viktigt för de flesta av oss. För oss på Pågen är det en hjärtefråga att baka på svenska råvaror och ett stödja ett livskraftigt och hållbart svenskt jordbruk.

Vi bakar våra bröd på mjöl från svenskodlat spannmål som malts i egen kvarn. Vi har därmed koll och omsorg kring hela värdekedjan, inte minst tack vare en nära relation med odlarna. Men det är inte bara mjölet som är svenskt utan vi bakar på egen surdeg, kallpressad rapsolja från Österlen och våra LingonGrova-bröd bakas till exempel på svenska lingon. På Pågen bakar vi idag med närmare 90% svenska råvaror och hela 98% svenskt mjöl, och nu höjer vi ytterligare våra krav och målsättningar.

Under våren 2020 inför vi en egen symbol ”Svenskt Mjöl från egen kvarn” på våra bröd. Om ett bröd inte når upp till minst 90% svenskt mjöl från egen kvarn så kommer det inte få bära vår symbol. Vi kommer vara helt transparanta, och på våra brödförpackningar kommer du för varje produkt att kunna se hur mycket av spannmålet som odlats i Sverige och hur mycket av detta som sedan malts i vår egen kvarn, Lilla Harrie Valskvarn.

Se våra Svenskt mjöl från egen kvarn-märkta bröd

Bondeåret

BONDEÅRET SÅDDEN

BONDEÅRET SKÖRDEN

BONDEÅRET PLÖJNING

Utveckling av ett hållbart och livskraftigt svenskt jordbruk

En av våra hjärtefrågor är att vara med och utveckla ett långsiktigt hållbart jordbruk i Sverige. Som Sveriges största förbrukare av mjöl gör vi det bäst genom att använda svenska råvaror, men också genom att bedriva ett gemensamt utvecklingsarbete med odlarna.

Vi arbetar aktivt för att testa och ta fram fler hållbara svenska spannmålssorter, med lägre påverkan på miljön och som har bättre bakegenskaper, t.ex. ett nytt resurseffektivt högproteinvete med större bakkraft per odlad yta.

Våra testodlngar

Genom testodling av sorter från hela Europa får man fram sorter som passar vårt
klimat och svenska jordar, och kan efter några år säker ställa att det finns närodlat utsäde. I samarbete med ett flertal odlare genomför vi försök med nya svenska sorter som det i nuläget endast finns begränsad tillgång till i Sverige.

Tack vare utvecklingsarbetet vid Lilla Harrie Valskvarn har Pågens bagerier nu tillgång till både durum och dinkel från lokala odlare – sorter som traditionellt inte odlas i någon större utsträckning på våra breddgrader. Vid andra testodlingar provar vi t.ex. vete med vitt skal som gör det möjligt att baka ljusa fullkornsbröd, råg som klarar sig utan stråförkortningsmedel och klimatstarkt spannmål – grödor som på sikt kan bli tillgängligt för alla odlare i Sverige.

Livskraftigt och hållbart svenskt jordbruk

Vi menar att det svenska jordbruket har en viktig roll i att skapa ett hållbart samhälle. Framför allt genom att producera säkra livsmedel men jordbruket bidrar också till en levande landsbygd, öppna landskap, biologisk mångfald, sysselsättning och självförsörjning som skapar bättre beredskap i händelse av större kriser eller krig.

Våra krav på hållbar odling

Råvaror odlade i Sverige har låg miljöpåverkan, framför allt pga resurseffektiv odling och höga miljökrav. I ett globalt perspektiv är svensk odling miljövänlig. Trots det ställer vi högre krav än lagstiftningen inom vissa områden. Till exempel tillåter vi inte slamgödsling och vi begränsar användningen av sk. stråförkortningsmedel.

Ingen slamgödsling

Sedan 2010 tillåter vi inte slamgödsling, eftersom det kan sprida miljö- och hälsofarliga ämnen som kadmium, tungmetaller och kemikalier på åkrarna. Vi anser inte heller att metoden är tillräckligt beprövad och säkrad. Vi ställer krav på att spannmål från nya fält inte får ha slamgödslats de tre senaste åren och odlaren garanterar att inte använda slamgödsling så länge man levererar spannmål till oss.

Vi har en nära dialog med våra lantbrukare kring den här frågan och de allra flesta delar vår uppfattning och tycker att förbudet är bra. Vid en leverantörskontroll ska de kunna visa spårbarhet för det spannmål de levererar ända ner till fältet.

Stråförkortning

Det vete vi använder får inte ha behandlats med stråförkortningsmedel, även om det är tillåtet inom EU idag. Stråförkortningsmedel används för att undvika att spannmålen blir för långa och lägger sig eller går av.

Vid odling av råg förekommer användning av stråförkortningsmedel eftersom råg har längre och vekare strån, vilket ökar risken för att skörden blir förstörd. Vi har därför kontrakterade odlingar av råg utan stråförkortningsmedel, där vi stödjer odlarna med en premie och testar nya sorter som är naturligt korta. Vår målsättning är att 2020 helt kunna använda svenskodlad råg utan stråförkortningsmedel. Under 2019 nådde vi upp i cirka 75%.