Så använder vi cookies
på den här webbplatsen

På denna webbplats använder vi cookies i statistiksyfte och för att förbättra upplevelsen för dig. Vissa cookies är helt nödvändiga för vissa funktioner på webbplatsen.

En cookie är en textbaserad datafil som webbplatser lagrar på din dator så att de kan känna igen din dator nästa gång du besöker webbplatsen. En cookiefil är passiv och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och session cookies.

Permanenta cookies sparar en fil under en längre period framförallt för att matcha webbplatsen med dina vanor. När vi exempelvis genomför användarundersökningar lagras denna typ av cookie på din dator för att du enbart ska bli tillfrågad en gång om du vill medverka i undersökningen.

Session cookies lagras enbart temporärt och försvinner när du stänger ner din webbläsare. Dessa cookies skickar filer mellan din dator och en server för att samla in information som behövs under ditt besök.

Pågen använder sig av anonymiserade IP-adresser. Detta innebär att information om en specifik användares IP-adress inte lagras. Informationen om IP-adress är dock fortfarande tillgänglig i webbläsaren när användaren interagerar med sajten.

Vi sparar inte någon personlig information om dig. Användningen av cookies möjliggörs på grund av ditt samtycke.

För mer information om cookies och hur du kan hantera dessa se Post- och telestyrelsens webbplats: https://www.pts.se/en/private2/internet/integritet/qa-about-cookies-for-users/.
Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

Hur kan du stänga av eller begränsa användningen av cookies?

Ett uteblivet samtycke till användningen av cookies innebär att vi inte lagrar cookies i din dator. Genom att ändra inställningarna för din webbläsare har du möjlighet till att radera och neka lagringen av cookies eller till att informeras om när en hemsida önskar att lagra cookies på din dator. Observera dock att hemsidans funktioner och därmed din upplevelse av den kan komma att påverkas av sådana begränsningar.

Du kan även radera respektive neka lagringen av cookies genom att på hemsidan neka godkännande till användningen av cookies.

Hur kan du radera cookies som är sparade sedan tidigare?

Om du använder en PC och en uppdaterad version av din webbläsare och önskar radera cookies som är sparade sedan tidigare kan du trycka på CTRL, SHIFT och DELETE samtidigt. Använder du dig däremot av en Mac kan du trycka på ⌘, för att radera cookies.

Vilka cookies används på Pågens webbplatser?

Nödvändiga cookies
Denna typ av sessionscookies är avgörande för att sidan ska fungera. Användningen av denna typ av cookies syftar till att hålla reda på inställningar under ditt besök på pagen.se.

Preferenscookies
Vi använder oss av denna typ av cookies för att möjliggöra att vår webbplats kommer ihåg viss information för att i sin tur påverka sidans utseende. Detta är framförallt viktigt för språkinställningar och varar upp till en dag.

Statistikcookies
Vi använder oss av cookies i statistiksyfte för att förstå våra besökares vanor och kunna förbättra webbplatsen. Denna information är anonym och används som underlag vid utformning av vår hemsida för att därigenom ge dig en optimal upplevelse.

Google Analytics
Pågen använder sig av ”Google Analytics” som webanalysverktyg för att analysera våra webbesökares beteende på en anonym och översiktlig nivå. Detta för att tillgodose våra besökare löpande förbättring av vår webbplats och ge bästa möjliga upplevelse.

Google Analytics lagrar ingen information om vem du som besökare är och kan inte identifiera dig som person eller din dator, varken ensamt eller tillsammans med annan information. Statistiken analyseras på gruppnivå och syftar till att tillgodose våra besökare förbättrad upplevelse av webbplatsen.

Pågen har dessutom valt att anonymisera våra besökares IP-adress innan lagringen sker hos Google. Detta innebär att Google därför inte kan koppla samman din IP-adress med annan data som Google lagrar.

Reklamcookies
För att den reklam du får upp när du surfar på nätet ska vara relevant använder vi oss av reklamcookies. Denna typ av cookies kan även reglera hur många gånger en annons visas för dig, något som förutsätter cookies.

Du kan komma att se annonser för de produkter du tittat på när du besöker pagen.se på andra webbplatser eftersom reklamcookies kommer ihåg ditt besök på vår hemsida och din aktivitet.

För en fullständig rapport kring vilka cookies som förekommer på denna sida, se här.

Sociala medier och widgetar

En widget är ett litet fönster som ständigt uppdateras och visas på en webbplats utan att du behöver aktivera fönstret. Pågen använder widgetar för sociala medier vilket innebär att besökare kan stöta på innehåll från pagen.se på olika plattformar för sociala medier. För att bättre förstå hur och vilken information som samlas in genom sociala medier och vilka cookies som används av sådan tredje part hänvisar vi till gällande dataskyddspolicy för respektive plattform för sociala medier.

Kontakt

Har du ytterligare frågor om cookies och Pågens användning av dessa, kan du vända dig till oss på:

Webmanager@pagen.se

Telefon 040- 32 36 00

Pågen AB, Box 8143, 200 41 Malmö, Sverige.

 

Här kan man läsa mer om Pågen
Integritetspolicy