Våra värderingar

På Pågen har vi en värdegrund som genomsyrar vårt sätt att arbeta. Värderingar som präglar vår företagskultur och som speglar vad vi lägger in i "Vi bakar med kärlek". Våra värderingar kan sammanfattas så här:

ENGAGEMANG

Vi når framgång genom vårt engagemang, vår vilja till utveckling och vårt fokus på möjligheter. Tillsammans ser vi till att få saker att hända och vi arbetar mot våra gemensamma mål. Vi månar om varandra, våra konsumenter, kunder och vår omvärld.

MOD

Vi har bakat bröd sedan 1878 och vi fortsätter lära av såväl medgång som motgång.En förutsättning är att vi står upp för vår verksamhet, våra värderingar och har mod att utmana både oss själva och varandra. Vi agerar och fattar beslut oavsett situation.

ANSVAR

Vi tar ansvar för våra handlingar och fattar beslut med ett långsiktigt perspektiv. Vi ser till helheten, samarbetar och känner ägandeskap för att vi som företag ska nå framgång. Att vara respektfulla men utmanande kännetecknar vårt arbetssätt.

Att baka med kärlek är grunden i allt vi gör
Bagare i produktion | Pågen Kontorslandskap | Pågen

Några medarbetare berättar

Bakar med kärlek - är att känna sig hemma

Bakar med kärlek - är engagemang genom flera generationer

Så här bakar vi med kärlek på Pågen

Bagare vid deg grytor | Pågen

Uppförandekoden visar vägen

Vi bakar med kärlek. Det betyder att vi vill agera etiskt riktigt i hela vår affär och det innebär ett särskilt ansvar; att dagligen bedriva verksamheten med omtanke om konsumenter, kunder, medarbetare och vår omvärld. Från tillverkningen i våra bagerier, till det att bröden når butik och ända till återvinningen av returbröd. Det betyder att vi måste vara medvetna om de risker som finns inom vår verksamhet och kontinuerligt arbeta för att minimera dem.

Hur vi ser på detta förklaras närmare i Pågens uppförandekod. Den är en vägledning för hur vi uppträder i vår dagliga verksamhet och de beslut vi tar. Det handlar också om att känna till de risker som finns genom hela värdekedjan och känna ansvar för att minimera och hantera riskerna på lämpligt sätt. 

Uppförandekoden gäller alla våra medarbetare och inhyrd personal och den omfattar affärsetik samt arbetsmiljö och sociala villkor. Pågen har även en specifik uppförandekod för leverantörer.

Här kan du ta del av vår uppförande kod