Våra värderingar

Hela vår värdegrund kan sammanfattas i en mening – vi bakar med kärlek. Varje gång vi ska ta ett viktigt beslut ställer vi oss frågan: Är det här att baka med kärlek? Detta ger oss vägledning i de stora frågorna och inom Pågen har vi brutit ned det till följande fyra värderingar:

ENGAGEMANG

Vi på Pågen har många olika bakgrunder och erfarenheter, men det som förenar oss är vårt engagemang – ett engagemang som innefattar både passion och omtanke. Vi är stolta över våra produkter och vårt företag och bryr oss om våra konsumenter, kunder, kollegor och vår miljö. Vi fokuserar på möjligheter och arbetar dagligen med utveckling och ständiga förbättringar.

MOD

Även om vi bakat bröd sedan 1878 och är Sveriges största bageri finns det hela tiden mer att lära och förstå. Vi är lösningsorienterade, ger inte upp och lär oss av både framgångar och misstag. Vi vill utmana och ständigt utveckla oss, även om det ibland innebär att fatta beslut i svåra situationer. Mod betyder också att våga agera på beteenden som exkluderar.

ANSVAR

Så länge människor gillar våra produkter kommer vi att kunna finnas och utvecklas vidare – ett förtroende vi tar på stort allvar. Därför är det viktigt att vi aldrig kompromissar med kvaliteten och tar ansvar för att våra beslut är långsiktigt hållbara. Våra medarbetare känner ett personligt ansvar för att arbeta proaktivt och bidra till Pågens framgång.

GEMENSKAP

Det är tillsammans vi åstadkommer de bästa resultaten, genom att samarbeta mot våra gemensamma mål. Vi visar varandra förtroende och respekt, oavsett om vi sinsemellan är olika. Alla har en del i att skapa ett positivt arbetsklimat, t.ex. genom att ge och ta emot konstruktiv feedback. Gemenskapen handlar för oss även om att vårda våra relationer med kunder, konsumenter och omvärld.

Att baka med kärlek är grunden i allt vi gör

Några medarbetare berättar

Bakar med kärlek - är att känna sig hemma

Bakar med kärlek - är engagemang genom flera generationer

Så här bakar vi med kärlek på Pågen

Uppförandekoden
visar vägen

Pågen bakar med kärlek – och det innebär för oss alla ett särskilt ansvar. Vi måste genomföra vårt dagliga arbete med omtanke om både konsumenter, kunder, medarbetare och vår omvärld.

Hur vi ser på detta förklaras närmare i Pågens uppförandekod. Den är en vägledning för hur vi uppträder i vår dagliga verksamhet och de beslut vi tar. Det handlar också om att känna till de risker som finns genom hela värdekedjan och känna ansvar för att minimera och hantera riskerna på lämpligt sätt. 

Uppförandekoden omfattar miljö, affärsetik, arbetsmiljö och sociala villkor samt produkter. Klicka på länken nedan för att ta del av den i sin helhet.

 

Här kan du ta del av vår uppförande kod

Pågen använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer om cookies.