Våra värderingar

Hela vår värdegrund kan sammanfattas i en mening – vi bakar med kärlek. Det är hela grunden till vad vi gör, och en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta kunna förse människor med färskt, gott bröd även de kommande 100 åren.

Varje gång vi ska ta ett viktigt beslut ställer vi oss frågan: Är det här att baka med kärlek? Det ger oss vägledning i de stora frågorna. För oss betyder att baka med kärlek också det här:

PASSION

På Pågen kommer vi från många olika håll, med olika bakgrund och erfarenhet – men det som förenar oss är passionen. Vi brinner för att med gott, färskt bröd bidra till att livet och vardagen blir lite bättre och enklare för människor därute. Vi fokuserar på möjligheter och vet att vi hela tiden kan lite bättre.

MOD

Vi har ett ödmjukt förhållningssätt. För oss ligger modet i att inse att även om vi bakat bröd sedan 1878 och är Sveriges största bageri finns det hela tiden mer att lära och förstå. Det hjälper oss att hitta rätt väg framåt, att fatta beslut även i svåra situationer och att inte ge upp.  Det betyder också att vi öppet berättar både när vi lyckas och när vi misslyckas. Att vi tar ansvar för människor, miljö men också för vår långsiktiga ekonomiska utveckling.

ANSVAR

Hela vårt existensberättigande ligger i förtroendet hos våra konsumenter. Så länge människor därute gillar våra produkter kommer vi att kunna finnas och utvecklas vidare. Pågen har funnits i över 130 år. Vi är en del av och har därmed ett ansvar för den historien. Vårt uppdrag är att när vi lämnar, ska förutsättningarna för Pågen att fortsätta baka gott bröd till framtida generationer, vara ännu lite bättre.

GEMENSKAP

Det är tillsammans vi åstadkommer de bästa resultaten. Gemensamt bidrar vi med våra olika erfarenheter för att hjälpa varandra att våga prova nya lösningar och att tänka innovativt. För oss är det viktigt att arbeta tillsammans, att visa förtroende och respekt och bidra till ett positivt arbetsklimat.

 

Att baka med kärlek är själva grunden i allt vi gör

Några medarbetare berättar

Bakar med kärlek är att känna sig hemma

Bakar med kärlek är engagemang genom flera generationer

Så här bakar vi med kärlek på Pågen

Bakar med kärlek är kunskap om människors brödsmak

Bakar med kärlek handlar om kvalitet och god smak

Bakar med kärlek är att samarbeta

Uppförandekoden
visar vägen

Pågen bakar med kärlek – och det innebär för oss alla ett särskilt ansvar. Vi måste genomföra vårt dagliga arbete med omtanke om både konsumenter, kunder, medarbetare och vår omvärld.

Hur vi ser på detta förklaras närmare i Pågens uppförandekod. Den är en vägledning för hur vi uppträder i vår dagliga verksamhet och de beslut vi tar. Det handlar också om att känna till de risker som finns genom hela värdekedjan och känna ansvar för att minimera och hantera riskerna på lämpligt sätt.

Uppförandekoden omfattar miljö, affärsetik, arbetsmiljö och sociala villkor samt produkter. Klicka på länken nedan för att ta del av den i sin helhet.

Här kan du ta del av Pågens uppförandekod

Vi bakar med kärlek. Det betyder att vi vill agera etiskt i hela värdekedjan, och alltid berätta öppet och ärligt om när vi lyckas och när vi misslyckas.
Pågen använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer om cookies.