Våra värderingar

Hela vår värdegrund kan sammanfattas i en mening – vi bakar med kärlek. Varje gång vi ska ta ett viktigt beslut ställer vi oss frågan: Är det här att baka med kärlek? Detta ger oss vägledning i de stora frågorna och inom Pågen har vi brutit ned det till följande fyra värderingar:

ENGAGEMANG

Vi på Pågen har många olika bakgrunder och erfarenheter, men det som förenar oss är vårt engagemang – ett engagemang som innefattar både passion och omtanke. Vi är stolta över våra produkter och vårt företag och bryr oss om våra konsumenter, kunder, kollegor och vår miljö. Vi fokuserar på möjligheter och arbetar dagligen med utveckling och ständiga förbättringar.

MOD

Även om vi bakat bröd sedan 1878 och är Sveriges största bageri finns det hela tiden mer att lära och förstå. Vi är lösningsorienterade, ger inte upp och lär oss av både framgångar och misstag. Vi vill utmana och ständigt utveckla oss, även om det ibland innebär att fatta beslut i svåra situationer. Mod betyder också att våga agera på beteenden som exkluderar.

ANSVAR

Så länge människor gillar våra produkter kommer vi att kunna finnas och utvecklas vidare – ett förtroende vi tar på stort allvar. Därför är det viktigt att vi aldrig kompromissar med kvaliteten och tar ansvar för att våra beslut är långsiktigt hållbara. Våra medarbetare känner ett personligt ansvar för att arbeta proaktivt och bidra till Pågens framgång.

GEMENSKAP

Det är tillsammans vi åstadkommer de bästa resultaten, genom att samarbeta mot våra gemensamma mål. Vi visar varandra förtroende och respekt, oavsett om vi sinsemellan är olika. Alla har en del i att skapa ett positivt arbetsklimat, t.ex. genom att ge och ta emot konstruktiv feedback. Gemenskapen handlar för oss även om att vårda våra relationer med kunder, konsumenter och omvärld.

Att baka med kärlek är grunden i allt vi gör

Några medarbetare berättar

Bakar med kärlek - är att känna sig hemma

Bakar med kärlek - är engagemang genom flera generationer

Så här bakar vi med kärlek på Pågen

Uppförandekoden
visar vägen

Vi bakar med kärlek. Det betyder att vi vill agera etiskt riktigt i hela vår affär och det innebär ett särskilt ansvar; att dagligen bedriva verksamheten med omtanke om konsumenter, kunder, medarbetare och vår omvärld. Från tillverkningen i våra bagerier, till det att bröden når butik och ända till återvinningen av returbröd. Det betyder att vi måste vara medvetna om de risker som finns inom vår verksamhet och kontinuerligt arbeta för att minimera dem.

Hur vi ser på detta förklaras närmare i Pågens uppförandekod. Den är en vägledning för hur vi uppträder i vår dagliga verksamhet och de beslut vi tar. Det handlar också om att känna till de risker som finns genom hela värdekedjan och känna ansvar för att minimera och hantera riskerna på lämpligt sätt. 

Uppförandekoden gäller alla våra medarbetare och inhyrd personal och den omfattar affärsetik samt arbetsmiljö och sociala villkor. Pågen har även en specifik uppförandekod för leverantörer.

Här kan du ta del av vår uppförande kod