Med ett långsiktigt perspektiv

Hållbarhet är idag en av livsmedelsbranschens viktigaste frågor och ett av Pågens mest prioriterade fokusområden. Som familjeföretag har vi ett långsiktigt perspektiv och hållbarhet är en förutsättning för att kunna fortsätta att baka bröd även i framtiden. Så för att kunna göra verklig skillnad riktar vi våra hållbarhetsinsatser i första hand mot de områden där de ger störst positiv effekt. Det kallar vi för hållbarhet på riktigt.

Snabbvägar för dig som vill läsa mer om:

Klimatsmart bröd
Svenska råvaror och livskraftigt jordbruk
Färskt bröd för minskat matsvinn
Förpackningar och plast
Hållbara transporter
Den goda arbetsplatsen

Hjärta med svensk landskap i bakgrunden | Pågen

Pågens hållbarhetsmål

Pågens långsiktiga hållbarhetsarbete syftar till att minska vår miljö- och klimatpåverkan.

Övergripande hållbarhetsmål och strategi för vårt arbete är:

Livskraftigt och hållbart, SVENSKT jordbruk
Vi bidrar till ett hållbart jordbruk genom att välja närodlade svenska råvaror och baka med mjöl från egen kvarn. Vi verkar för hållbar utveckling och odling samt hög självförsörjandegrad.
Med FÄRSKT bröd minska svinn i hemmet
Vi arbetar aktivt för att minimera onödigt svinn genom att erbjuda så färska bröd som möjligt, och som håller sig goda och saftiga i många dagar.
Växande klimatsmart brödkategori
Vi erbjuder konsument ett färskt, attraktivt och brett sortiment. Vi skapar medvetenhet kring att bröd är näringsrik, växtbaserad och klimatsmart mat och en källa till fullkorn.
Minimera och återvinna 100% av bagerisvinn och returbröd
Vi arbetar aktivt för att minimera kassation och degsvinn i bageri liksom returbröd från butik. Vi verkar för cirkulära sidoströmmar och återvinner 100%.
Minskad och förnybar resursanvändning
Vi är resurseffektiva i hela värdekedjan, från hållbara bagerier och insatsvaror. Vi arbetar även för ekonomiskt hållbara och fossilfria transporter samt 100% materialåtervinningsbara förpackningar.
Vara en trygg och ansvarfull arbetsplats
Vi tänker långsiktigt och visar omsorg om människor och samhälle. Vi månar om att vara en trygg arbetsplats där människors lika värde är en självklarhet.

Landskap med rullad höbal | Pågen

Vår hållbarhetsprincip

För oss är miljön en färskvara

Att värna om miljön är något vi ska göra varje dag. Det är faktiskt en färskvara ­- precis som Pågens färska bröd.
Därför är hållbarhetsarbetet högt prioriterat av oss på Pågen. Vi ser det som en förutsättning för att kunna fortsätta baka bröd i många generationer framöver. Som familjeföretag har vi ett långsiktigt perspektiv och därför agerar vi med omtanke om våra gemensamma resurser, om våra kunder och konsumenter, om våra medarbetare och vår omvärld. Det är grunden för att vi ska kunna sätta färskt bröd på bordet varje dag.
Vi vill verka för en hållbar utveckling med ett brett perspektiv, eftersom en viktig förutsättning – och avgörande för vår framtid – är att ekonomi, sociala och miljömässiga aspekter är i balans.
För oss är det också avgörande att vårt hållbarhetsarbete har verklig effekt. Vi brukar kalla det för hållbarhet på riktigt. Det innebär att vi prioriterar de områden där vi kan göra verklig skillnad och där våra insatser skapar störst positiv effekt. På så sätt vill vi bidra till att minska den negativa påverkan på vår omvärld.
 
Våra hjärtefrågor är:
 
Hjärta.pngAtt verka för ett livskraftigt jordbruk och baka med svenskt mjöl och svenska råvaror.
 
Hjärta.pngAtt med färskt bröd bidra till minskat matsvinn och vara det mest klimatsmarta valet.

Bröds klimatavtryck | Pågen

Växtbaserat bröd har lågt klimatavtryck

Att producera och leverera livsmedel har alltid en inverkan på miljö och omvärld, och det är något vi ständigt arbetar för att begränsa. Ändå hör färskt bröd bakat på svenska, växtbaserade råvaror till de mest klimatsmarta livsmedel man kan äta, klimatavtrycket ligger på ungefär samma nivå som pasta och baljväxter. Genom beräkningar kan vi se att 80% av våra bröds klimatavtryck kommer från råvarorna. Därför är mjölet och andra råvaror prioriterade i vårt hållbarhetsarbete. Det är en av anledningarna till att vi 2022 bakade med hela 100% svenskt mjöl.​

Protein från växtriket är dessutom  ett bra val för den som vill äta mer klimatsmart och våra bröd innehåller 10% protein.

Bonde som går i sädesfältet | Pågen

Vi prioriterar svenska råvaror och verkar för ett livskraftigt svenskt jordbruk

Pågens långsiktiga vision är att bidra till ett livskraftigt och hållbart jordbruk. Svensk odling är hållbar i internationell jämförelse, och vi prioriterar svenska råvaror. Inte minst svenskt mjöl - som är den allra viktigaste råvaran i våra produkter.

Mjöl från egen kvarn
Så långt det är möjligt väljer vi att baka med svenska närodlade ingredienser för att kunna ha kontroll över odlingsprocessen och dess miljöpåverkan. 2022 bakade vi på närmare 85% svenska råvaror. Spannmålet är vår största råvara och vår kvarn - Lilla Harrie Valskvarn – och dess nära samarbete med odlarna har möjliggjort att vi kommit upp i hela 100% svenskt mjöl.
Svenskodlade råvaror ger också hög livsmedelssäkerhet. Pågen har högt ställda krav på våra leverantörer och de ingredienser vi köper. Dels för att kunna säkerställa att våra krav följs men också för att få råvaror till bästa kvalitet och pris.

Testodlingar
Genom egna testodlingar och ett nära samarbete med spannmålsodlarna, driver vi utvecklingen mot en än mer hållbar odling. Genom odling av spannmål som tidigare inte odlats i Sverige, strävar vi också mot ett minskat importberoende. Det är vårt bidrag till en hållbar, trygg, svensk livsmedelsförsörjning.

Läs mer om våra råvaror och omsorg om svenskt jordbruk

Grötbrödsmacka med ost och persilja | Pågen

Minskat svinn hemma

Färskt bröd till sista skivan

Vi har ett tydligt löfte till våra konsumenter: du ska kunna lita på att Pågens bröd är färskt och gott i många dagar och att du kan njuta av ditt bröd ­­till sista skivan.
Det blir samtidigt vårt viktigaste bidrag till att minska matsvinnet hemma. Nästan nio av tio brödköpare i Sverige vill ha färskt bröd, och undersökningar visar att när konsumenter slänger bröd hemma är det framförallt för att det har möglat eller känns torrt.
Vi vill också hjälpa våra konsumenter att bli mera medvetna om brödets hållbarhet och att lita på sina sinnen, eftersom våra bröd ofta smakar gott även efter bäst före-datum. Färskt bröd kan också med fördel frysas för att tas fram senare.

Läs mer om färska bröd

Pågen säljare med brödkartong | Pågen

Minskat svinn i butiken

Vikten av en optimerad brödhylla

Att slänga mat är inte bara slöseri med våra gemensamma resurser, det innebär även onödig klimatpåverkan hela vägen från odling till produktion och distribution. Vi arbetar för att motverka svinn i alla led  och ett av våra främsta bidrag är att alltid ha en färsk brödhylla i butiken, med ett sortiment som möter efterfrågan. Vi följer ständigt upp försäljningen så att vi kan anpassa både produktion och distribution till efterfrågan. Det gäller att hitta en balans mellan att konsumenterna alltid ska kunna hitta sitt favoritbröd  färskt i butikens brödhylla och att det ska bli så få returbröd som möjligt.
Vi samarbetar med butikskedjorna för att förbättra prognoserna och samverkar för att öka effektiviteten i sortimentet. Det är ett kontinuerligt arbete för att minska mängden returbröd som också har gett resultat.

Levain på produktionsband | Pågen

Minskat svinn i bageriet

Bättre bakprocesser minskar svinnet 

I ett bageri är det oundvikligt med visst spill. Det kan vara kanter som tas bort eller bröd som råkat bli felgräddade eller brända. Våra bagerier ligger visserligen redan idag på jämförelsevis mycket låga nivåer av svinn (ca 2%) men vi arbetar hela tiden för att minska dem ytterligare.
Vi optimerar kontinuerligt våra bakprocesser och bakar i långa serier för att minska risken för onödiga degrester och felbak, vilket är vanligast i början av gräddningen och påverkas av ugnsinställningen. I göteborgsbageriet har vi ett slutet system för att återanvända de degrester som uppstår när vi stansar ut portionsbröd, som bröden i Hönösortimentet.

Återvinningssymbol | Pågen

Mer hållbar återvinning

Precis som för andra färska livsmedel är det ofrånkomligt med ett visst brödsvinn i butiken, men som livsmedelsproducent tar vi ett kretsloppsansvar och återvinner brödet till 100%. När våra chaufförer levererar färskt bröd tar de tillbaka det osålda brödet som tillsammans med felbak och degrester från bageriet återvinns. Merparten blir djurfoder och resterande omvandlas till bioetanol.
Vårt mål är att återvinna med en så liten miljöpåverkan som möjligt. Tack vare att vi tar tillbaka och återvinner osålda bröd hamnar bröden i en mer hållbar återvinning än de hade gjort i handeln eller i hushållen vars avfall främst går till förbränning.
Brödöverskott från bagerierna går till verksamheter inom Stadsmissionen, som Pågen är nationell huvudpartner till sedan 2020. 

Läs mer om vårt samarbete med Stadsmissionen

LingonGrova i sin förpackning | Pågen

Återvinningsbara förpackningar

Brödpåsen i plast fyller en viktig funktion genom att skydda brödet och därigenom begränsa onödigt matsvinn. Direkt när brödet kommer från ugnen lägger vi det i sin förpackning som gör att brödet håller sig saftigt länge och skyddar mot ovälkomna mögelsporer.
Plastpåsen står för endast 5% av våra produkters klimatavtryck, men plastanvändning är en viktig hållbarhetsfråga. Vi arbetar aktivt för att minska mängden plast i våra förpackningar utan att försämra kvaliteten. Vi tittar också på alternativa material ur både ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Förpackningar och cirkulärt flöde
Alla förpackningar vi använder idag är 100% återvinningsbara för att kunna vara en del av ett cirkulärt flöde. De är till största delen även materialåtervinningsbara i linje med DLF:s plastinitiativ. Det betyder att merparten av våra plastpåsar kan återvinnas för att bli ny råvara istället för att förbrännas.
Förhoppningen är att i framtiden kunna använda brödpåsar med inblandning av återvunnen plast. Idag medger inte europeisk lagstiftning att återvunnen plast används i direktkontakt med livsmedel.

Bil-i-sädesfält | Pågen

Mer hållbara transporter

Transporter till butik står för endast 5% av våra produkters klimatavtryck och vi arbetar för att minska påverkan ytterligare genom att bli mer bränsleeffektiva och går allt mer över till förnybara bränslen.

Förnybara bränslen
Vi strävar efter att våra leveranser ska ha så liten påverkan på miljö och klimat som möjligt och vi har redan kommit en bit på vägen. En stor del av våra inköpta transporter körs fossilfritt på så kallad RME gjord på rapsolja eller HVO. 2020 kördes 45% av alla transportsträckor på förnybart bränsle. Hastigheten i vår omställning mot fossilfria alternativ påverkas dels av tillgång och ännu begränsade möjligheter att tanka förnybara bränslen över hela Sverige.
Som ett led i arbetet har vi anslutit oss till DLF:s transportinitiativ som är ett tydligt ställningstagande för att vara med och driva på utvecklingen mot fossilfria transporter.

Effektiva transporter och minskad bränsleförbrukning
Att få ner bränsleförbrukningen innebär att vi kan minska utsläppen från transporterna. Vi förbättrar kontinuerligt vår fordonsflotta och byter till nyare, mer bränslesnåla fordon eller mindre och effektivare lastbilar (B- och BE-lastbilar) som har ungefär hälften så hög bränsleförbrukning som en större bil.
Vi arbetar ständigt med att planera så att vi kör minsta möjliga antal mil med våra bilar, exempelvis genom att förbättra fyllnadsgraden i dem. Pågen har också gått över till ett nytt ruttplaneringssystem för att mer effektivt kunna fördela butiksbesöken och även ta hänsyn till trafikstörningar.

Pågen Hållbarhetsredovisning 2022 | Pågen

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Varje år följer vi upp våra mål och resultat av vårt löpande arbete, och sätter nya delmål för nästa år. Det finns mycket vi är stolta över, men självklart finns det alltid mer att arbeta vidare med.

Rågbröd med solrosfrön  | Pågen

Bröd är näringsrik mat

Att äta bröd till varje måltid är ett effektivt sätt att fylla på med växbaserad energi, kostfiber, protein, vitaminer och mineraler. Många vill äta hälsosamt och vi vill kunna erbjuda nyckelhålsmärkta bröd och produkter med mycket fibrer och fullkorn. Vi använder inga konserveringsmedel eller genmodifierade ingredienser i våra matbröd och har en restriktiv användning av tillsatser.

Det viktiga fullkornet
Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) är fullkorn den kostfaktor som främst förebygger ohälsa på både kort och lång sikt. Fullkorn ger en positiv påverkan på blodsocker och kolesterol, minskar risken för flera folkhälsosjukdomar, som diabetes, tjocktarmscancer samt hjärt- och kärlsjukdomar. Enda sättet att få i sig fullkorn är genom att äta spannmålsprodukter, som bröd. 40% av Pågens bröd har en hög fullkornshalt och vid vår kvarn bedriver vi testodlingar för att få fram nya goda fullkornssorter. Det senaste är ett fullkornsdurum som inte bara är nyttigt utan också ger vår Fullkornstoast en härlig smak.

Nyckelhål visar vägen
Nyckelhålssymbolen hjälper konsumenter att göra hälsosamma matval och hitta de nyttigare alternativen inom olika livsmedelsgrupper. En tredjedel av Pågens bröd är nyckelhålsmärkta och rika på fibrer. 

Läs mer om brod och hälsa

Håller levain i händerna | Pågen

Den goda arbetsplatsen

Våra medarbetare är den viktigaste länken i den kedja som gör att vi kan baka på natten och redan tidigt nästa morgon rulla iväg med färskt bröd till butiker runt om i Sverige. Vår ambition är att erbjuda ett stimulerande och utvecklande arbetsklimat. Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) med målsättningen att skapa en fysiskt och psykosocialt trygg arbetsplats. Det betyder att vi löpande undersöker vår arbetsmiljö, bedömer risker, gör åtgärder och följer upp.
Våra gemensamma värderingar, engagemang och mod, ansvar och gemenskap, är grunden i allt vi gör. Vi accepterar inga former av diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier. Vid rekryteringar vägs mångfaldsaspekten alltid in tillsammans med verksamhetens kompetensbehov.
Social hållbarhet handlar också om att må bra och göra saker tillsammans. Vi jobbar därför proaktivt med olika hälsofrämjande insatser och har ett generöst friskvårdsprogram för medarbetarna. En trygg arbetsplats där våra medarbetare mår bra är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta baka bröd även i framtiden.

Läs mer om våra värderingar