Hållbarhet – nu och i framtiden

Hållbarhet är idag en av livsmedelsbranschens största frågor och ett av Pågens mest prioriterade områden. Som familjeföretag har vi ett långsiktigt, hållbart perspektiv och ser hållbarhetsarbete som en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta baka bröd i generationer framöver. Därför agerar vi med omtanke om våra gemensamma resurser, om våra kunder och konsumenter, om våra medarbetare och om vår omvärld.
Våra två viktigast hjärtefrågor är:
Gott FÄRSKT Bröd, vilket är både klimatsmart och minskar matsvinnet.
Och att vi Stödjer SVENSKT jordbruk och bakar på svenska råvaror.

Snabbvägar där du kan läsa mer om:

Svenska råvoror & Svenskt Mjöl
Matsvinn och återvinning
Klimatsmarta och hälsosamma bröd
Förpackningar och plast
Transporter
Energi och andra hållbarhetsfrågor i bagerierna
Arbetsmiljö

Våra hållbarhetsmål

Pågen Hållbarhetsmål går hand i hand med vårt strategiska fundament
” Vi bakar för framtida generationer -  det vi bakar vill vi kunna ge till våra barn” 
Vårt långsiktiga hållbarhetsarbete syftar till att Minska vår Miljö- och Klimatpåverkan.
Övergripande Hållbarhetsmål och strategi för vårt arbete är:

 • Hållbart & livskraftigt, svenskt jordbruk.

Bidra till ett hållbart jordbruk genom att baka med svenska råvaror och mjöl från egen kvarn med högt ställda krav . Verka för hållbar utveckling och odling samt hög självförsörjning.

 • Minskat svinn i bageri, butik & hushåll

Arbeta aktivt för att minimera svinnet i brödkedjans alla led. Vårt främsta bidrag är att erbjuda färska bröd med lång hållbarhet.

 • 100% återvinning av bröd- & degsvinn

Återvinna det svinn som trots allt uppstår i form av returbröd från butik samt bröd- och degrester från bageri, och återvinna detta så hållbart som möjligt.

 • Minskad och förnybar resursanvändning

Vara resurseffektiva i hela värdekedjan. Välja förnybara resurser samt använda materialåtervinningsbara förpackningar.

 • Växande brödkategori & God hälsa

Erbjuda ett färskt, brett sortiment samt lyfta bröd som växtbaserad, klimatsmart och näringsrik mat. Utveckla bröd med fullkorn och minskad sockermängd.

Fokusområden i hållbarhetsarbetet

Vi bedriver ett brett hållbarhetsarbete i många olika delar av vår verksamhet. Från val av råvaror och de resurser vi använder, hur vi bakar och levererar färskt bröd, till hur vi tar hand om de rester som uppstår.
Pågens prioriteringar görs utifrån var vårt hållbarhetsarbete kan göra störst skillnad både nu och i framtiden. Det tycker vi är viktigare än att göra enskilda punktinsatser.

 • I vårt arbete fokuserar vi framför allt på följande väsentliga områden.
 • Hållbart och livskraftigt svenskt jordbruk.
 • Motverka matsvinnet i hela brödkedjan samt hållbar återvinning.
 • Resurseffektiva och förnybara råvaror, material och transporter.
 • Erbjuda FÄRSKA bröd som gör gott för både hälsan och miljön.

Du kan läsa mer om i vår hållbarhetsredovisning. Nedan sammanfattar vi dem också i korthet.

Till Pågens hållbarhetsredovisning för 2019

Revisorns yttrande om hållbarhetsredovisningen

Så arbetar vi för att minska matsvinnet

Matsvinn en viktig hållbarhetsfråga

Att slänga mat som skulle kunna ätas innebär inte bara slöseri med våra gemensamma resurser utan också klimatpåverkan under hela livscykeln från odling till produktion och distribution – helt i onödan. För att få en uppfattning om matsvinnets miljöeffekter räcker det därför inte bara att mäta hur mycket det slängs i kilon. Man måste också ta hänsyn till matens klimatavtryck.

Svinnet är ofta ganska högt för färska livsmedel som bröd, frukt & grönt, kött och mejerivaror. Därför är det extra viktigt att våra bröd har väldigt låga klimatavtryck jämfört med många andra livsmedel. Detta beror framför allt på att de är växtbaserade och bakade på svenskt spannmål som mals i vår egen kvarn.

Färska bröd minskar risk för matsvinn i hemmen

Mycket av matsvinnet sker i hemmen och vi vill bidra till att mindre mat slängs i onödan. Vårt viktigaste bidrag är färska bröd med hög kvalitet och som håller sig färska länge. Undersökningar visar nämligen att bröd framför allt slängs i hemmen pga att de möglar eller känns torra.

För att ge dig lång tid att hinna äta ditt bröd är det också viktigt att bröden så snabbt som möjligt hamnar i brödhyllan. Det vi bakar på natten är på väg till din butik redan på morgonen.

Läs mer om färska bröd

Låga nivåer av svinn i bagerierna

I ett bageri är det oundvikligt med ett visst spill. Det kan vara kanter som tas bort eller bröd som råkat bli felbakade. Våra bagerier ligger på jämförelsevis mycket låga svinnivåer redan idag (ca 2%) och vi arbetar för att minska dem ytterligare.

Vid bakningen av våra portionsbröd blir det degrester när de stansas eller skärs ut. Vi har utvecklat ett smart system där dessa degrester återanvänds och blir till ny deg i ett cirkulärt flöde på linjen.

Vi planerar bakningen så att vi bakar så långa serier som möjligt. Då minskar vi nämligen risken att skapa onödiga degrester och minskar även risken för felbak på grund av ugnsinställningen.

Färsk brödhylla i butik för minskat svinn

Nästan nio av tio brödköpare i Sverige vill ha färskt bröd, något som också är en självklarhet i många andra länder runt om i världen.

Ju färskare brödhyllan är desto mindre svinn blir det, både i hemmet och i butiken. I hemmet innebär ett färskt bröd att du som konsument får fler dagar på dig att äta brödet innan det blir torrt och behöver slängas. I butiken bidrar en färsk brödhylla till att färre bröd riskerar att bli osålda, eftersom sannolikheten att de köps minskar för varje dag som går efter bakdagen.

Därför är vårt viktigaste bidrag för att minska matsvinnet både i butik och i konsumentledet att leverera färska bröd som håller länge.  

Som för andra färska matkategorier blir det dock ett visst svinn i butiken. Vi tar vårt ansvar som producent och tar tillbaka det bröd som inte säljs. Dessa sk. returbröd återvinner vi istället för att de riskerar att bli matsvinn i hemmen.

Självklart arbetar vi hårt för att det ska bli så lite osålda bröd som möjligt. Till exempel följer vi veckovis upp per säljare, butik och produkt. På så vis får vi underlag för justeringar för att hålla andelen returbröd nere.

För att ytterligare minska mängden returbröd har vi kontinuerliga åtgärder på flera områden, bland annat: 

 • Ha ett effektivt sortiment och ta bort produkter med höga returnivåer både ur vår portfölj och i varje enskild butik, då bröd med låg omsättningsgrad ökar risken för svinn.
 • Ständigt arbeta med produktutveckling för att ha ett säljande sortiment utifrån konsumentbehov och trender.
 • Utveckla prognoshantering i nära samarbete med butikskedjorna för mer träffsäker orderläggning.
 • Kontinuerligt förbättra leveransplanering till den enskilda butiken utifrån försäljningen på olika veckodagar för att minska risken för överskott.

För att minska svinnet gäller det att hitta en balans mellan att konsumenterna ska kunna hitta sitt favoritbröd i butikens brödhylla oavsett när man handlar och att det blir så lite bröd över som möjligt. Vi samarbetar med butikskedjorna för att skapa en samsyn kring detta och hitta en hållbar nivå för brödhyllornas fyllnadsgrad. Dessutom delar vi information för att förbättra prognoserna och samverkar för att öka effektiviteten i sortimentet.

Bröd i kretslopp återvinns till 100%

Som producent av färska livsmedel är det extra viktigt att både arbeta för att minimera matsvinnet och även ha ett kretsloppstänk för återvinning – och det är något vi haft med oss under lång tid.

Bröd som inte blir sålda i butik tar våra säljare tillbaks när de levererar färskt bröd utan att vi kör några extra mil. Tillsammans med bröd- och degrester från bagerierna återvinner vi 100%. En del av resterna blir djurfoder genom samarbete med lokala bönder. Återstående rester går till tillverkning av  bioetanol och blir förnybart bränsle. Vi donerar dessutom överblivna bröd till Stadsmission i Malmö och Göteborg.

Tack vare vårt kretslopp hamnar brödresterna i en mer hållbar återvinning än om det skulle slängas i handeln eller av hushållen. Här går nämligen fortfarande större delen av matavfallet till förbränning, eftersom det till stor del inte källsorterats.*

Vi strävar mot ett cirkulärt system där alla brödrester tas om hand på ett så hållbart sätt som möjligt, det vill säga med så lite negativ miljöpåverkan som möjligt. Därför arbetar vi också långsiktigt för att hitta nya återvinningslösningar.

*) Källa: Naturvårdsverket

Andra viktiga hållbarhetsområden

Bröd bra för både klimat och hälsa

Maten vi äter står för en stor del av våra klimatutsläpp. Många vill välja mat som ger litet ekologiskt avtryck och ställer om sin kost, t.ex. äter man mindre kött. Då är bröd något av det bästa man kan äta, eftersom det är ett av våra mest klimatsmarta livsmedel.

En annan av världens stora utmaningar är att hindra de stora folkhälsosjukdomarna. Bröd innehåller flera av de näringsämnen vi behöver och många av dem även fullkorn, som är viktigt för att förebygga flera vanliga sjukdomar.

Växtbaserat

Få livsmedel har så låga klimatavtryck som bröd, som ligger ungefär på samma nivåer som pasta och baljväxter. Anledning till att bröd är ett så klimatsmart livsmedel är framför allt att det innehåller vegetabiliska råvaror. Det är i stort sett bara rotfrukter som har lägre klimatavtryck.

Svenska råvaror

Pågen bakar huvudsakligen på svenskt mjöl från vår egen kvarn, vilket bidrar starkt till brödens låga klimatavtryck. Spannmål är en gröda som ger mycket livsmedel per odlad yta och svenska odlingar tillhör de miljövänligaste i världen.

Transporterna, som man ofta tror står för en stor andel av klimatavtrycken, står endast för 5% av våra bröds totala klimatpåverkan.

Bröd källa till många nyttigheter

Vill man äta klimatsmart är det bra att välja protein från växtriket. Våra bröd innehåller kring 10% protein och blir ett klimatsmart och näringsrikt mål tillsammans med goda pålägg. Att äta bröd varje måltid är ett enkelt sätt att fylla på med energi, kostfibrer, protein, vitaminer och mineraler.

Hälften av våra bröd innehåller mer än 25% fullkorn som har flera positiva hälsoaspekter och cirka en tredjedel av våra bröd är nyckelhålsmärkta, en märkning som är till för att hjälpa dig att göra hälsosamma matval och hitta de nyttigare alternativen.

Mer om våra klimatberäkningar i hållbarhetsredovisningen

Mer om bröd och hälsa

Höga krav på råvaror och ingredienser

Så långt det är möjligt väljer vi att baka på svenska råvaror - både för att det ger våra bröd låga klimatavtryck och för att stödja ett hållbart och livskraftigt svenskt jordbruk. 2019 var 87% av totala volymen inköpta ingredienser till bagerierna odlade och förädlade i Sverige. Målet är nu att komma upp i 90%. 

Spannmålet är vår största råvara och Lilla Harrie Valskvarns nära och aktiva samarbete med odlarna har möjliggjort att vi kommit upp i hela 98% svenskt mjöl

Egen surdeg

Intill vårt bageri i Malmö tillverkar vi vår egen surdeg. Det ger oss möjlighet att kontrollera både kvalitet och kvantitet på ett effektivt sätt och även undvika onödigt svinn. Ur ett hållbarhetsperspektiv bidrar det även till färre transporter. 

Utvalda leverantörer

Pågen har valt att ha ett nära och långsiktigt samarbete med ett fåtal utvalda leverantörer som lever upp till våra villkor. Det är en förutsättning att de råvaror vi använder ska ha producerats på ett hållbart sätt och det kan vi följa upp genom en nära dialog men också genom återkommande kontroller. När vi tar fram nya produkter gör vi samtidigt noga utvärderingar av nya ingredienser och deras ursprung.

Läs mer om våra krav på odlingen av spannmål.

Vi använder inga konserveringsmedel i matbröd, inga genmodifierade ingredienser och har en restriktiv användning av tillsatser.

I ett fåtal produkter i vårt söta sortiment (skorpor, kanelgifflar och muffins) använder vi en blandning av rapsolja och RSPO-certifierad segregerad palmolja. Palmoljan används för dess särskilda bakegenskaper som i nuläget inte går att ersätta utan att påverka produktens smak, hållbarhet och konsistens avsevärt. Vi driver projekt för att utvärdera möjligheten att fasa ut palmoljan. När vi analyserar alternativa lösningar och leverantörer, gör vi det ur ett helhetsperspektiv för att säkerställa att de verkligen är mer hållbara ur flera aspekter så som miljö, hälsa och socialt.

Den enda äggprodukt vi använder är äggpulver i våra Gifflar och Vanillas och vi väljer äggpulver från frigående höns.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning

Återvinningsbara förpackningar

Ju längre hållbarhet ett bröd har, desto mindre risk att det slängs i hemmen. Brödpåsen fyller en viktig funktion genom att skydda brödet så att det håller länge, inte blir dåligt och därmed skapar onödigt matsvinn.

Alla förpackningar vi använder är helt återvinningsbara för att kunna vara en del av ett cirkulärt flöde. Av våra produkters miljöbelastning står påsen endast för 5% av klimatavtrycket, men plast är ett miljöproblem. Därför arbetar vi aktivt för att minska mängden plast i våra förpackningar samtidigt som vi vill hitta material med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vi utvärderar alltid nya lösningar ur flera hållbarhetsaspekter för att säkra miljönyttan:

 • Kvaliteten, så att materialet inte försämrar tiden bröden håller sig färska och skapar ökat matsvinn.
 • Vilket som är råmaterialets miljöbelastning, att det energieffektivt och hållbart producerat och även hållbart vad gäller sociala och etiska frågor.
 • Återvinning; vad som händer efter att påsen fyllt sin funktion och om den kan bli en del av ett cirkulärt flöde genom materialåtervinning.

 

Minskad förbrukning

Vårt mål är att vara resurseffektiva och kontinuerligt minska användningen av plast. Bara under 2019 har vi minskat mängden plast med 10% per brödpåse genom att använda tunnare material – utan att kompromissa med påsens uppgift att skydda bröden. Tidigare år har vi bland annat optimerat våra påsars hållfasthet, formatoch tjocklek och gått över till tunnare material i den sträckfilm vi använder runt pallar vid lastning.

Återvinning

Alla förpackningar vi använder är helt återvinningsbara för att kunna vara en del av ett cirkulärt flöde. Våra påsar kan i stor utsträckning dessutom materialutnyttjas i linje med DLF:s plastinitiativ som vi anslöt oss till 2018. Det betyder att våra påsar kan materialåtervinnas och bli till ny plast istället för att gå till förbränning. Idag finns det dock utmaningar inom plaståtervinningen, och för vissa plastmaterial saknas en andrahandsmarknad så att den återvunna plasten faktiskt kommer till användning och blir till ny råvara. I nuläget finns tyvärr inga plastalternativ som är helt nedbrytbara i naturen.

Förhoppningen är att i framtiden se brödpåsar med inblandning av återvunnen plast, men idag medger inte europeisk lagstiftning att återvunnen plast används i direktkontakt med livsmedel. Anledningen är att återvinningsprocessen inte är optimerad eller kontrollerad och det finns risk att skadliga ämnen kommer med i den återvunna plasten samt i kontakt med livsmedlet.

Förnybara biomaterial

Fossilfri och förnybar plast kan t.ex. tillverkas av sockerrör eller majs som ger mindre klimatavtryck. Vårt mål är att använda förnybart biomaterial. Därför utvärderar och testar vi kontinuerligt nya förpackningsmaterial och följer den forskning som pågår. Dessvärre är de alternativ som finns tillgängliga idag inte tillräckligt utvecklade för att uppfylla alla förutsättningar ur ett helhetsperspektiv.

Hållbarhetsarbete i bagerierna

Att tänka resurseffektivt och göra hållbara val, som förnybar energi, är en naturlig del av det dagliga arbetet i bagerierna. 

Lika viktigt är vårt fokus på kvalitet och produktsäkerhet. Våra produkters kvalitet kontrolleras kontinuerligt – när degen är klar, efter bakning i ugn och under paketering. Bagerierna har mycket höga hygienkrav och är certifierade enligt FSSC2200 och IFS Food, vilket i sin tur bidrar till att våra produkter håller länge och minskar risken att de slängs.

Hållbar energi i våra bagerier

100% av den el vi köper är från förnybar energikälla (vattenkraft) och 100% av gasen är förnybar (biogas). Genom att byta från naturgas till biogas har bageriernas bidrag till produkternas klimatavtryck minskat från 13 till 1%.

Under de senaste åren har vi gjort ett antal insatser för att använda mindre energi i bagerierna. Till exempel återvinner vi värme från ugnar och har förbättrat lösningar för kyla och belysning. Effekten har blivit 15 % lägre energiförbrukning per producerad konsumentförpackning sedan 2013

NÄRMILJÖ

Vi menar att livsmedelsproduktion där människor bor ska kunna vara något naturligt. Därför arbetar vi kontinuerligt för att minska buller och har rutiner för att minimera utsläpp till vatten och luft. Pågen arbetar också aktivt i olika projekt för att skapa hållbara lösningar som gör att vi alla kan samverka i omgivningen.

Så arbetar bagerierna  för minskat svinn

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning

Effektiva leveranser

Vi levererar färskt bröd till butiker runt om i Sverige – till skillnad från många andra som levererar fryst bröd. Att baka och sälja färskt bröd är en del av vår långa bagartradition, men också det majoriteten av svenska brödkonsumenter helst vill ha.

Transporter till butik står endast för 5% av våra produkters klimatavtryck och vi arbetar för att minska påverkan ytterligare genom att bli mer bränsleeffektiva genom att se till att minsta antalet mil körs och allt mer gå över till förnybara bränslen.

Fossilfria bränslen

Vår strävan är att hantera vår distribution så klimatsmart som möjligt. Vi har anslutit vi oss till DLF:s transportinitiativ som är ett tydligt ställningstagande om att vara med och driva på utvecklingen mot fossilfria transporter. Det innebär att våra inrikestransporter senast 2025 ska vara fossilfria.

Vi har redan kommit en bit på vägen. Cirka hälften av våra egna bilar kan tanka det förnybara bränslet HVO och en stor del av våra inköpta transporter körs fossilfritt på sk. RME gjord på rapsolja eller HVO. 2019 var totalt 43% av körda mil med förnybart bränsle. 

Vi arbetar hela tiden för att öka mängden förnybart bränsle. Dessvärre är det begränsad tillgång på HVO-bränsle och tankstationerna för rent HVO har blivit färre och erbjuds inte över hela landet. 

Till vår största marknad för skorpor, Frankrike, används tågtransporter. Skorporna har längre hållbarhet och lämpar sig väl för transport med tåg.

Vi tror att fossilfria transporter kommer att kräva en kombination av flera olika alternativa drivmedel. Därför tittar vi parallellt också på andra lösningar inom biogas, bioetanol, el och vätgas, och för en aktiv dialog med både lastbilsproducenter och andra som gör tester.

Minskad bränsleförbrukning och effektiva transporter

Att få ner bränsleförbrukningen innebär samtidigt att vi kan minska utsläppen från transporterna. Vi förbättrar kontinuerligt vår fordonsflotta och byter till nyare, mer bränslesnåla fordon eller mindre och effektivare lastbilar som B- och BE-lastbilar som har ungefär hälften så hög bränsleförbrukning som en större bil.

Vi arbetar kontinuerligt för att planera så att minsta antalet mil körs med våra bilar, t.ex. genom att ständigt förbättra fyllnadsgraden i fordonen. Pågen har också gått över till ett nytt ruttplaneringssystem för att mer effektivt kunna fördela butiksbesöken mellan olika rutter och även kunna ta hänsyn till trafikstörningar.

God arbetsmiljö

En god arbetsmiljö där våra medarbetare mår bra är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta baka bröd långt in i framtiden. Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och frågorna är en självklar och naturlig del av verksamheten. Modellen betyder att vi löpande undersöker vår arbetsmiljö, bedömer risker, åtgärdar och följer upp.

Våra gemensamma värderingar är grunden i allt vi gör och vi arbetar med engagemang, mod, ansvar och gemenskap. Vi accepterar inga former av diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier, och mångfaldsaspekten vägs alltid in vid rekryteringar jämte verksamhetens behov av kompetens.

För att må bra är det även viktigt att röra på sig och göra saker tillsammans. Vi jobbar därför proaktivt med olika hälsofrämjande insatser och har ett generöst friskvårdsprogram för medarbetarna.

Läs mer om våra värderingar

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning