Vinn en LingonGrova T-shirt!

Tävlingen pågår från och med 2019-08-29 till och med 2019-09-12

Så här går tävlingen till på Instagram:

Så här gör du:

1. Se till att ha en öppen instagramprofil
2. Använd LingonGrova-stickern genom att söka på LingonGrova bland dina  Instagram Story-stickers
3. Lägg upp en rolig Instagram story med Lingongrova-stickern och tagga @Pagen_sverige.
4. De 5 roligaste bidragen vinner.
5. Håll tummarna för att du vinner. Senast tolfte september vill vi ha ditt bidrag.

Vinst
Fem lyckliga vinnare i Instagramtävlingen får varsin LingonGrova T-shirt (värde cirka 199 kronor).

Så här går tävlingen till på vår Facebooksida:

Så här gör du:

1. Gå till inlägget om tävlingen i Pågens Facebookflöde och skriv en kommentar med ditt bästa tips på uppladdning för att prestera på topp.
2. De 5 roligaste bidragen vinner.
3. Håll tummarna för att du vinner. Senast tolfte september vill vi ha ditt bidrag.

Vinst
Fem lyckliga vinnare i facebooktävlingen får varsin LingonGrova T-shirt (värde cirka 199 kronor).

Observera att tävlingarna inte på något sätt är sponsrade, stödda, administrerade av eller knutna till Facebook/Instagram.

Ditt tävlingsbidrag är med i tävlingen från den dag det lades upp till och med kampanjens sista tävlingsdag. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, ha fyllt 18 år vid tävlingens start samt acceptera tävlingsvillkoren.

Ansvar och hantering av tävlingsbidrag

Ansvarig för tävlingen är: Pågen AB (org.nr. 556078-6708), Kopparbergsgatan 19, 214 44 MALMÖ.

Vinsterna är personliga och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinsterna kan inte lösas in mot kontanter, bytas mot något annat eller överlåtas till någon annan. Det är enbart möjligt att vinna en gång per hushåll.

Vinnarna utses utifrån bästa motivering av en jury bestående av representanter från Pågen AB. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

Du ansvarar för att det inskickade bidraget inte är kränkande, sexistiskt eller på annat sätt anstötligt. Du ansvarar också för att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och inte heller innefattar immateriella eller andra rättigheter tillhörande någon annan. Pågen förbehåller sig rätten att ta bort bidrag som strider mot dessa regler. Sådana bidrag deltar inte i tävlingen.

Tävlingen är inte öppen för anställda hos Pågen AB eller hos något företag inblandat i tävlingen. Pågen AB förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Pågen AB får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

Pågen AB tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Pågen AB. Pågen AB tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.

I händelse av dispyt över reglerna, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Pågen ABs beslut vara slutgiltigt och ingen diskussion kommer att inledas.

Vid misstanke om fusk i något avseende äger Pågen AB rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.

Vinnaren kommer att kontaktas via telefon eller e-post. Om inte vinnaren gått att nå inom 7 dagar äger Pågen AB rätt att utse en ny vinnare i tävlingen.

Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Pågen AB. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Pågen AB får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Pågen ABs normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Pågen AB förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

Personuppgifter

Genom att godkänna tävlingsvillkoren samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt följande.

Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på www.pagen.se/kampanjer. Pågen AB behöver utöver för- och efternamn även adress, telefonnummer och e-postadress för de som vinner. Om vinstens värde överstiger 1.300  kronor ska skatt betalas för vinsten och Pågen AB behöver då vinnarens personnummer för att kunna informera Skatteverket.

När tävlingen är avslutad och Pågen AB inte längre behöver personuppgifterna för att administrera tävlingen kommer Pågen AB att radera allt material som innehåller personuppgifter.

För frågor som gäller kampanjen, hanteringen av personuppgifter eller ändring av felaktiga uppgifter är du välkommen att maila oss på kampanj@pagen.se. Du äger rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter och begränsning av desamma.

Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen vad avser Pågen ABs behandling av dina personuppgifter. Det görs till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, tel. 08-6576100, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Pågen använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer om cookies.