Tävlingsregler

sociala medier

Här kan du läsa om vilka villkor som gäller för deltagande i tävlingar på våra sociala medier.

 • Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Pågen behöver utöver för- och efternamn även adress, telefonnummer och e-postadress till de som vinner för att skicka ut vinsten. Om vinstens värde överstiger 1300 kronor ska skatt betalas för vinsten och Pågen behöver då vinnarens personnummer för att kunna informera Skatteverket. När tävlingen är avslutad och Pågen inte längre behöver personuppgifterna för att administrera tävlingen kommer de att raderas.

 • För frågor som gäller tävlingen, hanteringen av personuppgifter eller ändring av felaktiga uppgifter är du välkommen att maila oss på Pågen: kampanj@pagen.se.

 • Ansvarig för tävlingen är: Pågen AB (org.nr. 556078-6708), Kopparbergsgatan 19, 214 44 MALMÖ.

 • För att delta i tävling måste du bo i Sverige och vara över 18 år, samt acceptera reglerna för tävlingen.

 • Vinnarna utses, om ej annat anges, av en jury bestående av representanter från Pågen. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

 • Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten. Eventuell frakt betalas av Pågen.

 • Du ansvarar för att det inskickade bidraget inte är kränkande, sexistiskt eller på annat sätt anstötligt, eller står i strid med tillämplig lagstiftning. Pågen förbehåller sig rätten att ta bort bidrag som strider mot dessa regler. Sådana bidrag deltar inte i tävlingen.

 • Tävlingen är inte öppen för anställda hos Pågen eller hos något företag inblandat i tävlingen. Pågen förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Pågen får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

 • Vinnaren kommer att bli informerad personligen via privata meddelanden eller kommentarer kopplade till vinnarens sociala medier-profiler. Om inte vinnaren gått att nå inom 3 dagar äger Pågen rätt att utse en ny vinnare i tävlingen.

 • Pågen tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av tävling.

 • Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Pågen förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

 • I händelse av dispyt över reglerna, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Pågens beslut vara slutgiltigt och ingen diskussion kommer att inledas.