Sarah-OS.jpgTävlingsregler

Tävla om LingonGrova T-Shirt

Skriv en hejaramsa till Sarah Sjöström i kommentarstråden till tävlingsinlägget och var med i utlottningen om en LingonGrova T-Shirt (värde ca. 250 kr). Fem vinnare utses.

Kampanjperiod

Tävlingen pågår 19 – 28 juli, 2021.

För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige och ha fyllt 18 år vid tävlingens start, eller ha målsmans medgivande. Genom att lämna ditt bidrag i kommentartråden accepterar du tävlingsvillkoren.

Ansvar och hantering av tävlingsbidrag

Ansvarig för tävlingen är: Pågen AB (org.nr. 556078-6708), Kopparbergsgatan 19, 214 44 MALMÖ.

Vinsten är personlig och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinsten kan inte lösas in mot kontanter, bytas mot något annat eller överlåtas till någon annan. Det är enbart möjligt att vinna en gång per hushåll.

Vinnaren utses utifrån bästa motivering av en jury bestående av representanter från Pågen AB. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

Du ansvarar för att ditt bidrag inte är kränkande, sexistiskt eller på annat sätt anstötligt. Du ansvarar också för att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och inte heller innefattar immateriella eller andra rättigheter tillhörande någon annan. Pågen förbehåller sig rätten att ta bort bidrag som strider mot dessa regler. Sådana bidrag deltar inte i tävlingen.

Tävlingen är inte öppen för anställda hos Pågen AB eller hos något företag inblandat i tävlingen. Pågen AB förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Pågen AB får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

Pågen AB tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Pågen AB. Pågen AB tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.

I händelse av dispyt över reglerna, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Pågen ABs beslut vara slutgiltigt och ingen diskussion kommer att inledas.

Vid misstanke om fusk i något avseende äger Pågen AB rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.

Vinnaren kommer att kontaktas via PM/DM i den kanal man skickat sitt bidrag. Om inte vinnaren går att nå inom 3 dagar äger Pågen AB rätt att utse en ny vinnare i tävlingen.

Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Pågen AB förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

Personuppgifter

Genom att godkänna tävlingsvillkoren samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt följande.

Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på www.pagen.se/kampanjer. Pågen AB behöver utöver för- och efternamn även adress, telefonnummer och e-postadress för de som vinner.

När tävlingen är avslutad och Pågen AB inte längre behöver personuppgifterna för att administrera tävlingen kommer Pågen AB att radera allt material som innehåller personuppgifter.

För frågor som gäller kampanjen, hanteringen av personuppgifter eller ändring av felaktiga uppgifter är du välkommen att maila oss på kampanj@pagen.se. Du äger rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter och begränsning av desamma.

Du har rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten vad avser Pågen ABs behandling av dina personuppgifter. Det görs till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, tel. 08-6576100, e-post: imy@imy.se