Reklamera en produkt

Om du inte är nöjd eller upplever att något inte är som det ska med de bröd, fikabröd eller skorpor som du köpt från Pågen är vi tacksamma om du kontaktar oss så fort det går.

Vill du göra en reklamation ska du fylla i formuläret nedan, sen hör vi av oss till dig snarast möjligt, oftast inom 14 dagar. Självklart får du ersättning om du inte är helt nöjd!

Kom ihåg att ange produktinformationen när du gör en reklamation. Datum märkningen samt Lot-kodens placering på förpackningen varierar lite mellan olika produkter. På bilderna nedan (längre ner på den här sidan) ser du några exempel. 

Vänligen spara även det bröd/material som din reklamation gäller tills du har hört från oss. Ju mer information vi får, desto lättare blir det för oss att hjälpa dig!

Ju mer information vi får, desto lättare blir det för oss att hjälpa dig
Ange datum enligt principen ÅÅÅÅ-MM-DD med bindestreck mellan år, månad och dag
Bifogade filer får inte vara större än 10MB totalt

Du kan också höra av dig till vårt Konsumentforum:

Telefon: 020-740 600

Öppet alla vardagar mellan 10.00-12.00.

E-post: konsumentforum@pagen.se
Vi svarar så fort vi kan på mail, men i vissa perioder kan svarstiden vara lite längre. Leta gärna i vårt Frågeforum efter ditt svar så länge.