För dig som är leverantör till Pågen

Här hittar du våra kontaktuppgifter och några olika dokument som vi vill att du läser igenom innan du besöker våra bagerier.

Växtväg pågen kontoret | Pågen

Kontaktuppgifter
för leverantörer

Växel: 040-32 36 00
Inköpschef: Purchase@pagen.se
Mottagning råvaror: 040-323691

Om du inte är leverantör till oss, hittar du övriga kontaktuppgifter här>>

Bagare vid deg grytor | Pågen

Uppförandekod för
våra leverantörer

Pågen bakar med kärlek – och det innebär för oss alla ett särskilt ansvar. Vår uppförandekod för leverantörer finns till för att stärka ett etiskt, miljömässigt, socialt och ansvarsfullt agerande i hela vår värdekedja och den.

Vi vill ligga i framkant inom området hållbar utveckling och det kan vi endast uppnå om vi arbetar tillsammans med våra leverantörer.

Vår uppförandekod gäller såväl leverantörer av varor som tjänster och även deras underleverantörer. Kraven baseras på internationellt vedertagna initiativ och standarder såsom:

  • FN:s Global Compact
  • FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
  • FN:s konventioner om barns rättigheter och avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor
  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
  • ILO:s konventioner

Här kan du ta del av Pågens uppförandekod för leverantörer

Tekniker på Pågen | Pågen

Entreprenörsdokument
för leverantörer

Här hittar du nödvändig information för dig som är entreprenör och har uppdrag hos oss. Läs igenom dokumenten innan du besöker våra bagerier i Malmö eller Göteborg. Hälsodeklarationen ska undertecknas och lämnas in i samband med dina uppdrag hos oss.

Hämta entreprenörsdokumentet

Hämta hälsodeklaration

Here you will find all necessary information in English:

Instructions for contractors

Vill du veta mer om Pågen?

Kort om Pågen

En samlad överblick över hur det började för över 140 år sedan och vad vi gör idag.

LÄS MER

Vi bakar med kärlek

Betyder omtanke om råvaror, medarbetare, konsumenter och våra gemensamma resurser. 

LÄS MER

Våra Värderingar

Ledorden engagemang, mod, ansvar och gemenskap hjälper oss att leva värdegrunden.

LÄS MER