Hållbarhet – nu och i framtiden

Som ett familjeföretag är långsiktighet naturligt för Pågen – att vår verksamhet är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. Vi vill fortsätta baka bröd i många generationer framöver och har en stor omsorg om våra gemensamma resurser och vår omvärld. Vi kallar det våra hjärtefrågor. 

Våra viktigaste områden

Pågens prioriteringar görs utifrån var vårt hållbarhetsarbete kan göra störst skillnad både nu och i framtiden. Det tycker vi är viktigare än att göra enskilda punktinsatser. Våra viktigaste hjärtefrågor är:

  • Att bidra till utvecklingen av ett hållbart svenskt jordbruk genom att välja svenska råvaror med högt ställda krav så långt det är möjligt och aktivt vara med och ta fram mer hållbara spannmålssorter.

  • Att ha ett långsiktigt kretsloppsarbete där så mycket som möjligt av restprodukterna tas tillvara och motverka matsvinn i alla delar av brödkedjan.

Hållbart och cirkulärt system

Vår målsättning är att de material och råvaror vi använder ska vara hållbara och ha så liten påverkan på miljön som möjligt. Samtidigt strävar vi alltid mot att vara sparsamma och inte använda mer resurser än vår verksamhet kräver.

Vi har ett cirkulärt tänkande där vi hela tiden strävar efter att minimera mängden restprodukter som inte kan återanvändas eller återvinnas.

Resurseffektivitet

Vi arbetar kontinuerligt för att hålla nere mängden material vi förbrukar och ska inte förbruka mer än vad som är nödvändigt för att utveckla, baka och marknadsföra goda färska produkter. Oavsett vilka material och råvaror vi använder kräver de alltid resurser att tillverka och transportera, och att förbruka mindre sparar både miljö, tid och pengar.

Till exempel arbetar vi aktivt för att använda mindre plast i våra förpackningar och hålla energiförbrukningen nere i våra bagerier. Vårt kretslopp för bröd ger, förutom minskat matsvinn, också stora hållbarhetsvinster i form av minskad användning av råvaror.

Hållbara alternativ

Att välja hållbara råvaror står alltid i fokus i för oss, inte minst eftersom produkternas klimatavtryck främst kommer härifrån. Vi prioriterar därför svenska ingredienser så långt det är möjligt och mjölet vi bakar med kommer från vår egen kvarn – svenskt spannmål som växer i närheten och som är bland det renaste inom EU.

Våra matbröd ger låga klimatavtryck och innehåller endast vegetabiliska råvaror. Vår egen jäst och egen surdeg är viktiga för smak och kvalitet, men också för att de är mer hållbara alternativ. I bagerierna använder vi enbart förnybar energi och vårt byte från naturgas till biogas har kraftigt reducerat bageriernas del av brödens klimatavtryck.

Reducera svinn och avfall

En av livsmedelsbranschens viktigaste hållbarhetsfrågor är att motverka matsvinn. Mycket av matsvinnet uppstår i hemmen och därför har vi stort fokus på att erbjuda färska bröd med lång hållbarhet. Vi arbetar också med inspiration och information för att motverka att ätbara bröd hamnar i soporna.

I såväl bageri som butik arbetar vi kontinuerligt för att minimera risken att det uppstår svinn. De rester som trots allt uppkommer tar vi redan idag hand om i vårt kretslopp.

Återanvända och återvinna

Vi arbetar med färska livsmedel och en viss mängd restprodukter är oundvikligt. I första hand vill vi återanvända eller återvinna resterna och ge dem en ny funktion. Ett bra exempel på detta är vårt unika system där osålda bröd och bagerirester återvinns i vår egen jästtillverkning samt vår metod för att återanvända degrester i bakningen. Övriga bröd- och bakrester återvinns till djurfoder eller bioetanol och alla våra förpackningar är helt återvinningsbara.

Ett brett hållbarhetsarbete

I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågorna genom hela brödkedjan – från val av råvaror och de resurser vi använder, via hur vi bakar och levererar färskt bröd, till hur vi tar hand om de rester som uppstår. 


Till Pågens hållbarhetsredovisning för 2018

Klimatsmarta och hälsosamma produkter

Bröd är ett av våra mest klimatsmarta livsmedel och har ungefär samma klimatavtryck som t.ex. baljväxter, pasta och andra växtbaserade livsmedel. Huvudsakligen beror det på att bröd bakas med vegetabiliska råvaror. Bröd från Pågen ligger bra till eftersom de till övervägande delen bakas på svenskt spannmål, som har låg klimatpåverkan.

Det mesta av av brödens klimatpåverkan kommer från det vi bakar med; mjöl och övriga ingredienser. Vår största möjlighet att minska brödens klimatavtryck är därför att arbeta tillsammans med våra leverantörer för att hitta klimatbesparande åtgärder - vilket också är ett av våra prioriterade områden. Transporter, som man ofta tror står för en stor andel, ligger endast på 6% av klimatavtrycket. 

Källa: RISE 2018

Bröd bra för hälsan

Att äta bröd varje måltid är ett enkelt sätt att fylla på med energi, kostfibrer, protein, vitaminer och mineraler. Hälften av våra bröd innehåller mer än 25% fullkorn som har flera positiva hälsoaspekter och cirka 30 % av våra bröd är nyckelhålsmärkta, en märkning som är till för att hjälpa dig att göra hälsosamma matval och hitta de nyttigare alternativen.

Vi tycker det är viktigt att du som konsument kan göra medvetna val utifrån dina egna behov och preferenser, och därför har alla våra förpackningar en tydlig innehållsmärkning.

Mer om klimatberäkningar i vår hållbarhetsredovisning

Mer om bröd och hälsa

 

Hållbarhet i butiker och i hemmen

Både vi, handeln och många kunder önskar färska hållbara produkter som i så stor utsträckning som möjligt är svenska och produceras på ett sätt som minimerar påverkan på miljön. Tillsammans har vi också ett intresse av och ett ansvar för att minska andelen livsmedel som slängs.

Kretslopp med returbröd från butik

Det bröd som inte blir sålt i butikerna tar våra säljare tillbaka så att vi kan återvinna det. Merparten går till återvinning i vårt jästeri och resten blir djurfoder eller bioetanol. I jästeriet omvandlas returbröden, tillsammans med rester från bagerierna, till jäst som sedan används när vi bakar nya bröd. Vi arbetar aktivt för att minimera andelen returbröd, bland annat genom att ständigt förbättra leveransplaneringen och ha ett attraktivt sortiment i brödhyllan.

Matsvinn i hushållen

Vi vill bidra till att mindre mat slängs i hemmen. Vi bakar ju bröd för att det ska ätas, inte slängas. Det är därför viktigt för oss att kunna erbjuda färska bröd med lång hållbarhe. I och med att våra bröd inte varit frysta på väg till butiken kan de med fördel läggas i frysen där hemma, så att du kan ta fram just så många skivor ni ska äta åt gången.

Genom att vi har mycket höga hygienkrav i våra bagerier minimerar vi risken för bakterier som gör att bröden möglar. Därför kan vi erbjuda bröd som håller länge hemma hos dig - utan att tillsätta konserveringsmedel. Att baka med surdeg hjälper också till att förlänga våra färska bröds hållbarhet på ett naturligt sätt. 

Vi vill gärna också hjälpa till att öka medvetenheten kring att bröd ofta håller längre än man tror och hur bäst-före-märkningen ska tolkas, t.ex. på våra förpackningar. Läs gärna mer om detta under Bröd och bakning där vi också ger tips på hur gammalt bröd kan användas i matlagningen istället för att slängas.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning

Läs mer om vårt kretslopp där returbröd blir jäst

Höga krav på råvaror och ingredienser

Vi stödjer bäst utvecklingen av ett hållbart svenskt lantbruk genom att välja svenska råvaror så långt det är möjligt, 2018 valde vi, trots kraftigt reducerade skördar och höjda priser pga av torkan, att fortsätta prioritera svenskt mjöl och lyckades nå 97%.

Pågen arbetar också aktivt för att ta fram nya svenska spannmålssorter som är hållbara och har bättre bakegenskaper. T.ex. har våra egna testodlingar gjort det möjligt att lansera ett bröd bakat på skånskt fullkornsdurum. För oss är det även viktigt att ställa höga krav på de lantbrukare vi köper spannmål av och vi tillåter t.ex. inte slamgödsling eller stråförkortat vete.

Intill vårt bageri i Malmö tillverkar vi två av våra mest använda ingredienser, jäst och surdeg. Detta ger oss möjlighet att kontrollera både kvalitet och kvantitet på ett effektivt sätt och även undvika onödigt svinn. Ur ett hållbarhetsperspektiv bidrar det även till färre transporter. Klimatavtrycket för vår egentillverkade jäst är cirka 40% lägre jämfört med inköpt jäst.

Pågen har valt att ha ett nära och långsiktigt samarbete med ett fåtal utvalda leverantörer som lever upp till våra villkor. Det är en förutsättning att de råvaror vi använder ska ha producerats på ett hållbart sätt och det kan vi följa upp genom en nära dialog men också genom återkommande kontroller. När vi tar fram nya produkter gör vi samtidigt noga utvärderingar av nya ingredienser och deras ursprung.

Vi använder inga konserveringsmedel i matbröd, inga genmodifierade ingredienser och har en restriktiv användning av tillsatser.

I ett fåtal produkter i vårt söta sortiment (skorpor, kanelgifflar och muffins) använder vi en blandning av rapsolja och RSPO-certifierad segregerad palmolja. Palmoljan används för dess särskilda bakegenskaper som i nuläget inte går att ersätta utan att påverka produktens smak, hållbarhet och konsistens avsevärt. Vi driver projekt för att utvärdera möjligheten att fasa ut palmoljan. När vi analyserar alternativa lösningar och leverantörer, gör vi det ur ett helhetsperspektiv för att säkerställa att de verkligen är mer hållbara ur flera aspekter så som miljö, hälsa och socialt.

Den enda äggprodukt vi använder är äggpulver i våra Gifflar och Vanillas och vi har beslutat att från och med november 2019 endast baka med äggpulver från frigående höns.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning

Läs mer om svenskt mjöl från egen kvarn

Återvinningsbara förpackningar

Ju längre hållbarhet ett bröd har, desto mindre risk att det slängs i hemmen. Brödpåsen fyller en viktig funktion genom att skydda brödet så att det håller länge, inte blir dåligt och därmed skapar onödigt matsvinn.

Alla förpackningar vi använder är helt återvinningsbara för att kunna vara en del av ett cirkulärt flöde. Av våra produkters miljöbelastning står påsen endast för 2-5% av klimatavtrycket.

Självklart arbetar vi aktivt för att hitta förpackningslösningar med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi utvärderar alltid nya lösningar ur ett helhetsperspektiv och ur flera hållbarhetsaspekter, bl.a.:

  • Kvaliteten, så att materialet inte försämrar tiden bröden håller och skapar ökat matsvinn.
  • Vilket som är råmaterialets miljöbelastning, att det energieffektivt och hållbart producerat och även hållbart vad gäller sociala och etiska frågor.
  • Vad som händer efter att påsen fyllt sin funktion.Att den bryts ned eller blir en del av ett cirkulärt flöde genom återvinning.

 

Återvinning

Oavsett vilken plast man använder är det viktigt att den kan återvinnas eftersom det i nuläget inte finns några plastalternativ som är helt nedbrytbara. Alla Pågens brödpåsar är redan återvinningsbara idag. En del av påsarna återvinns till nytt material, medan resten går till energiåtervinning.

Framöver kommer förhoppningsvis allt fler att kunna materialåtervinnas. Vi kommer säkerligen i framtiden också att se brödpåsar av återvunnen plast, men idag medger inte europeisk lagstiftning att återvunnen plast får användas i direktkontakt med livsmedel. Anledningen är att återvinningsprocessen inte är sluten och kontrollerad, och det finns risk att skadliga, ej tillåtna ämnen kommer med i den återvunna plasten.

Minskad förbrukning

Vårt mål är att kontinuerligt minska användningen av plast. De senaste åren har vi bland annat optimerat våra påsars hållfasthet, format och tjocklek, t.ex. genom att minska ”tofsen” på brödpåsarna och gå över till tunnare material i den sträckfilm vi använder runt pallar vid lastning. Detta arbete fortsätter vi framöver och för 2019 är vårt hållbarhetsmål att minska plastanvändningen med 10% per brödpåse.

Förnybara och nedbrytbara biomaterial

Vi utvärderar kontinuerligt nya förpackningsmaterial och vårt mål är att använda förnybart och nedbrytbart biomaterial. Fossilfri plast kan t.ex. tillverkas av sockerrör eller majs som ger ett mindre klimatavtryck.

Vi anser att de alternativ som finns tillgängliga idag inte är tillräckligt utvecklade och hållbara ur ett helhetsperspektiv – de befintliga förnybara biomaterialen innehåller nämligen en viss mängd traditionell plast, vilket gör att de inte kan brytas ned utan att samtidigt skapa mikroplaster i naturen.

Inte heller den plast som ibland kallas nedbrytbar är ännu tillräckligt utvecklad för att helt kunna brytas ned vid normala temperaturer i naturen.

Pågen deltar aktivt i utvecklingsarbetet kring nya förpackningslösningar och vi har anslutit oss till DLF:s plastinitiativ 2022, med målet att medlemsföretagens plastförpackningar ska gå att materialutnyttjas senast 2022.

Hållbarhetsarbete i bagerierna

Vi har alltid livsmedelssäkerheten i fokus och våra produkters kvalitet kontrolleras kontinuerligt – när degen är klar, efter bakning i ugn och under paketering. Våra båda bagerier är certifierade enligt FSSC2200 och har mycket höga hygienkrav, vilket i sin tur bidrar till att våra produkter håller länge och minskar risken att de slängs.

ENERGIFÖRBRUKNING

100% av den el vi köper är från förnybar energikälla (vattenkraft) och 100% av gasen är förnybar (biogas). Genom att byta från naturgas till biogas har bageriernas bidrag till produkternas klimatavtryck minskat från 13 till 1%.

Under de senaste åren har vi gjort ett antal insatser för att använda mindre energi i bagerierna. Till exempel återvinner vi värme från ugnar och har förbättrat lösningar för kyla och belysning. Effekten har blivit 15 % lägre energiförbrukning per producerad konsumentförpackning sedan 2013.

KASSATIONER OCH AVFALL

Som livsmedelsproducent tar vi ett kretsloppsansvar för vår produktion. Ett visst svinn (kassationer) är oundvikligt i bagerierna, t.ex. genom kanter som tas bort eller bröd som av någon anledning blivit felbakade. Vårt mål är kassationsnivåer på högst 2%, en för branschen väldigt låg nivå, och det målet uppnådde båda våra bagerier 2018.

Genom vårt cirkulära system återvinner vi 100% av kassationerna. Merparten går till vårt jästeri där de omvandlas till jäst som vi använder när vi bakar nya bröd. De rester vi inte kan ta hand om i jästeriet blir djurfoder eller bioetanol.

Av övrigt avfall som uppkommer i produktionen återvinns näst intill allt genom material- eller energiåtervinning eller biologisk behandling (rötning eller kompostering).

NÄRMILJÖ

Vi menar att livsmedelsproduktion där människor bor ska kunna vara något naturligt. Därför arbetar vi kontinuerligt för att minska buller och har rutiner för att minimera utsläpp till vatten och luft. Pågen arbetar också aktivt i olika projekt för att skapa hållbara lösningar som gör att vi alla kan samverka i omgivningen.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning

Effektiva leveranser

Av ett bröds totala klimatbelastning så står transporterna för en ganska liten del, cirka 6%, men självklart strävar vi efter att hantera transporterna så klimatsmart som möjligt t.ex. genom att se till att minsta antalet mil körs. 

Vi arbetar för att öka användningen av förnybart bränsle och har anslutit oss till Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest och åtagit oss att arbeta för att till 2030 ha fossilfria drivmedel till våra transporter. Tillgången till förnybara och hållbara alternativ är begränsad och därför arbetar vi parallellt med nya lösningar inom biogas, el och vätgas.

Löpande byter vi ut våra bilar till nyare, mer bränslesnåla bilar eller mindre och effektivare lastbilar, och våra säljare utbildas regelbundet i sparsamt körsätt och i effektiv planering av lastning av bilar.

Vår modell med returbröd görs utan att några extra transportmil körs, eftersom våra säljare är i butik varje dag och kan ta med sig brödet tillbaka på sin vanliga runda hem. 

Pågen har ett samarbete med Sveriges Åkeriföretag gällande Fair Transport för samtliga inköpta inrikestransporter samt transporter till Danmark och Norge. Fair Transport är ett initiativ som innebär att lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. 

Till vår största marknad för skorpor, Frankrike, används tågtransporter. Skorporna har längre hållbarhet och lämpar sig väl för transport med tåg.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning

God arbetsmiljö

En god arbetsmiljö där våra medarbetare mår bra och trivs är en förutsättning för att Pågen ska kunna fortsätta baka bröd till kommande generationer. Alla beslut vi tar, hur vi agerar i vardagen och utvecklar Pågen tar sin utgångspunkt i våra gemensamma värderingar samt i vår uppförandekod.

Våra gemensamma värderingar är grunden i allt vi gör och vi arbetar med engagemang, mod, ansvar och gemenskap. Vi accepterar inga former av diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier, och mångfaldsaspekten vägs alltid in vid rekryteringar jämte verksamhetens behov av kompetens.

Pågen arbetar aktivt för att motverka arbetsrelaterad ohälsa och skador. Vi jobbar nära företagshälsovården som har möjlighet att vid behov besöka arbetsplatsen för att hjälpa till att lösa eventuella problem.

För att må bra är det viktigt att röra på sig och att göra saker tillsammans, därför satsar vi på hälsofrämjande insatser och har ett generöst friskvårdsbidrag för medarbetarna.

Läs mer om våra värderingar

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning

Pågen använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer om cookies.