X

Just nu håller vi på att bygga om och uppgradera pagen.se och det kan innebära att en del sidor inte laddar upp som de ska. Är det någon information du inte kommer åt, så kontakta oss gärna via konsumentforum@pagen.se, så hjälper vi dig. Vi jobbar på så fort vi kan och hoppas på ditt överseende under tiden.

Ansvarsfull gödsling av Pågens åkrar

Om du väljer bröd från Pågen så väljer du också bröd som bakats på mjöl av spannmål som vuxit på åkrar som gödslats med omsorg för både naturen och dig.

Det här är vår inställning till och tankar runt gödsling, till exempel varför vi i nuläget inte tillåter att ”våra” åkrar gödslas med avloppsslam.

Alla åkrar som brukas aktivt behöver gödslas, och det är mer komplicerat än många tror. Alla gödselmetoder som används i odling har för- och nackdelar som måste vägas mot varandra. Till exempel är den fosfor som ingår i mineralgödsel - det som ofta kallas konstgödsel och som är vanligast i kommersiell odling - en ändlig resurs. Den bryts i gruvor på ett fåtal ställen i världen, med påverkan på miljön som följd.

Därför letar man efter sätt att ta tillvara på den fosfor som lagras i det vi äter, och få tillbaka den på åkern för att sluta kretsloppen. Det tycker också vi på Pågen är viktigt. Däremot tycker vi inte att den metod som används för detta idag - att sprida avloppsslam från reningsverken på åkrarna - är tillräckligt säker för att leva upp till våra krav.

I avloppsslammet finns fosfor, kväve och mullbildande ämnen och det gör att slam ses som ett intressant gödselmedel. Tyvärr innehåller avloppsslam från reningsverken också många kemikalier och problematiska miljögifter. Analyser av avloppsslam visar ett innehåll av till exempel flamskyddsmedel, PCB, läkemedelsrester samt tungmetaller som kadmium och silver. Helt enkelt ämnen du inte vill ska komma i närheten av det du äter. Hur mycket av detta som tas upp i grödan, och vad det kan få för långtidseffekter på människa och natur vet man mycket lite om.

Sammanfattningsvis - tycker vi på Pågen att dagens metoder för att rena avloppsslam inte är tillräckligt säkra och beprövade. Därför har alla våra leverantörer skrivit på ett kontrakt där de lovar att inte använda slamgödsel.

Vi menar, att bakar man med kärlek, då bakar man på mjöl av spannmål som gödslats med omsorg. Det tycker vi är viktigt.

 

Vi menar, att bakar man med kärlek, då bakar man på mjöl av spannmål som gödslats med omsorg.
Pågen använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer om cookies.