Returbröd blir jäst

Kanske har du någon gång funderat på vad som händer med bröden som inte blir sålda? De tar vi tillbaka och av merparten gör vi jäst som sedan används vid bakningen av nya bröd. Ett unikt kretslopp som vi är stolta över.

Kretsloppstanken är med oss i allt vi gör och därför arbetar vi inom alla delar av brödkedjan för att minimera mängden restprodukter.

Eget jästeri skapar kretslopp

Matsvinn klassas som en av Sveriges och världens viktigaste hållbarhetsfrågor och för oss är det en självklarhet att ta hand om alla restprodukter. 

Vårt jästeri är en unik anläggning där merparten av returbröd från butik och spill från bageriet återanvänds. Genom en smart process skiljs förpackningarna ut så att de kan gå till återvinning och bröden mals ner och används i jästtillverkningen. På så vis undviker vi svinn och får på köpet jäst precis så som bageriet vill ha den.

Så här funkar vårt jästeri (pdf)

Film om hur returbröd blir jäst

Cirkulärt livsmedelssystem

Att ta hand om osålda bröd och göra jäst av dem är ett bra exempel på hur vi arbetar med återanvändning för att undvika matsvinn. Som producent av färska produkter är det extra viktigt att ha ett kretsloppstänk och det är något vi haft med oss under en lång tid.

Främst handlar det om att se till att så lite restprodukter som möjligt uppstår, men också att ha lösningar för återanvändning eller återvinning. Nedan kan du läsa mer om hur vi aktivt arbetar med detta inom tre områden:

  • Kretsloppsarbete i bagerierna
  • Returbrödsystem i butikerna
  • Minska matsvinnet i hemmen

Kretsloppsarbete i bagerierna

I ett bageri är det oundvikligt att ett visst spill uppstår. Det kan vara kanter som tas bort eller bröd som råkat bli felbakade. Pågen ligger på jämförelsevis låga spillnivåer redan idag och vi jobbar kontinuerligt för att minska dem ytterligare.

Av de brödrester som trots allt uppstår går merparten till återanvändning i vårt jästeri. Resterna mals ner och används när vi gör vår egen jäst – något vi började med redan 2006. De rester vi inte kan ta hand om i jästeriet återvinns tillsammans med degrester till djurfoder eller bioetanol.

Returbrödsystem i butikerna

Även om vi självklart hellre vill att våra bröd ska ätas, så är det ett faktum att en del bröd inte blir sålda. Dessa tar våra säljare med tillbaka till Pågen, utan att vi kör några extra mil. De flesta bröden återanvänder vi i vår jästtillverkning  för att sedan kunna baka nya bröd.

Vi arbetar hårt för att det ska bli så lite bröd över som möjligt, till exempel genom ständigt förbättrad leveransplanering och hur hyllorna fylls upp, men samtidigt ge konsumenterna tillgång till de bröd de efterfrågar.

Ju färskare brödhyllan är, desto mindre returbröd och desto mindre matsvinn i hemmen. Därför ser vi hela tiden över vårt utbud så att vi har ett attraktivt sortiment i brödhyllan.

Vi vet att nästan nio av tio brödköpare i Sverige vill ha färskt bröd och det har vi levererat i över 140 år. Tyvärr är det ofrånkomligt att det blir osålda produkter i en färsk avdelning i butiken. Det som skiljer bröd från andra färska kategorier, är att det är vi i leverantörsledet som tar ansvar för restprodukterna – och det tycker vi är bra för då kan vi säkerställa att de blir en del av vårt kretslopp.

Minska matsvinnet i hemmen

Matsvinn är idag en av Sveriges och världens stora hållbarhetsfrågor. Den absolut största delen av matsvinnet sker i hemmen och vi vill bidra till att mindre mat slängs.

Vårt viktigaste bidrag är bröd med hög kvalitet och lång färskhet. Genom extremt god hygien i bagerierna kan vi erbjuda bröd som håller länge hos konsumenten – utan att tillsätta konserveringsmedel.

I och med att våra bröd inte tidigare varit frysta kan de med fördel frysas i hemmet och tas fram efter hand. Undersökningar visar nämligen att man ogärna fryser om bröd som tidigare varit fryst.

Pågen har ett brett sortiment för alla smaker och bröd i olika storlekar för att de ska passa olika hushåll. Att våra bröd är skivade gör också att mindre riskeras att slängas och de som väljer att frysa kan ta fram precis så mycket de behöver.

Vi hjälper konsumenterna att bli medvetna kring bröd och deras hållbarhet, t.ex. genom att på förpackningarna uppmana dem att känna, lukta och titta på brödet innan man slänger det eller med tips på hur man kan ta tillvara gammalt bröd.

Läs mer om hur du håller brödet färskt.
Läs mer om vad du kan göra med gammalt bröd.

Pågen använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer om cookies.