Var med och sprid enkel träningsglädje i vardagen!

Tävla med Pågen Leva med ditt bästa träningstips som inte kräver gymkort och få chansen att vinna en träningsresa för två personer till Playitas värde 20 000 SEK samt värdecheckar för vårt nya bröd Leva motsvarande en familjs månadskonsumtion av bröd*, värde 240 SEK.

Tävla med ditt bästa träningstips i vardagen!

Tävlingsperiod

Tävlingen pågår 2017-02-20 - 2017-03-05 och anordnas av Pågen AB.

Hur tävlar man?

Du tävlar genom att dela med dig av ditt bästa träningstips i vardagen på Instagram genom att lägga upp en bild på när du utför övningen och inkluderar en beskrivning av övningen i kommentaren.

Kom ihåg att använda taggarna #komiformbröd och #pågenleva när du tävlar.

För att vi ska kunna se ditt tävlingsbidrag måste du ha ett öppet Instagram-konto. Du får tävla med flera bidrag i vår tävling.

Vem kan tävla?

Du måste vara 18 år för att kunna delta i tävlingen eller ha målsmans tillstånd för att delta. Endast personer bosatta i Sverige får delta i tävlingen. Anställda på Pågen AB, MediaCom och övriga samarbetspartners medverkande i kampanjen eller deras anhöriga får ej delta i tävlingen. 

Vad vinner man?

1:a pris är ett presentkort från Apollo, värde 20 000 SEK, samt en familjs månadskonsumtion av Leva i värdecheckar*, värde 240 SEK.

2:a – 5:e pris är en familjs månadskonsumtion av Leva i värdecheckar*, värde 240 SEK.

Vinsten kan inte lösas in mot kontanter, bytas mot något annat eller överlåtas till någon annan. Vinsten är personlig och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinster skickas enbart inom Sverige. Om inte annat anges ansvarar Pågen inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Hur vinner man?

Alla tävlingsbidrag bedöms av en jury bestående av representanter från Pågen och mediebyrån MediaCom. Efter tävlingsperiodens slut väljer juryn ut de bästa träningstipsen bland de publicerade bidragen på Instagram.

Om du är en av vinnarna så blir du kontaktad efter tävlingsperiodens slut, dock senast 2017-03-10. Om vi inte skulle få kontakt med dig inom två veckor efter avslutad tävlingsperiod, eller om det skulle visa sig att du inte uppfyller tävlingsvillkoren, så kommer din vinst att förfalla och en annan vinnare utses. Det är enbart möjligt att vinna en gång per hushåll. Juryns beslut kan inte överklagas.

Vinnaren kontaktas via Instagram samt kommer tillkännages i Pågens egna kanaler (Pagen.se, Facebook & Instagram), så snart vi har kommit i kontakt med vinnaren. Här hittar du sidan där vi presenterar våra vinnare>>

Ansvar och hantering av tävlingsbidrag

Pågen tar inte ansvar för eventuella tekniska problem med deltagandet som beror på den tävlandes datorutrustning, mobiltelefon, Internetuppkoppling eller motsvarande.

Du ansvarar för att det inskickade bidraget inte är kränkande, sexistiskt eller på annat sätt anstötligt. Pågen förbehåller sig rätten att ta bort bidrag som strider mot dessa regler. Bidrag med stötande innehåll deltar inte i tävlingen.

Det är på ditt eget ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande någon annan part.

I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Pågens beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Pågen förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

Pågen förbehåller sig rätten att använda insända bidrag i sin marknadsföring. Deltagaren avsäger sig andra ersättningskrav än tävlingsvinst.

Tryckfel och oavsiktliga missförstånd

Pågen AB eller andra parter som medverkar direkt eller indirekt i denna tävling ansvarar inte för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.

Kontakt

Vid eventuella frågor, så är du välkommen att maila oss på konsumentforum@pagen.se. Följ oss på www.facebook.com/PagenSverige.

*En familjs månadskonsumtion av bröd motsvarar 2 bröd i veckan (8 bröd i månaden).

Pågen använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer om cookies.