Vinn gifflar-badring!

Sisten i är en kruka! Badsäsongen är äntligen här. Berätta om ditt all-time-high-badställe och få chansen att vinna sommarens fetaste badring. 

Läs igenom villkoren nedan och tävla sen. Lycka till!

  

FULLSTÄNDIGA TÄVLINGSREGLER

 

Kampanjperiod

Kampanjen pågår fr.o.m. den 16 juni t.o.m. den 23 juni 2017 och anordnas av Pågen AB.

Så här tävlar du

Dela ditt bästa badställe i en kommentar till tävlingsposten på Gifflars Facebooksida. Ditt tävlingsbidrag är med i tävlingen från den dag det skickades in t.o.m. kampanjens sista tävlingsdag.

Vad vinner man?

I tävlingens vinstpott finns 10 gifflar-badringar. Varje vinnare vinner 1 gifflar-badring. Vinstens värde är 300 kronor.

Vem kan tävla?

Du tävlar i ditt eget namn och måste vara 18 år samt bosatt i Sverige för att tävla med oss. Anställda på Pågen AB, anställda hos deltagande samarbetspartners samt anhöriga till dessa personer får inte delta i tävlingen.

Hur utses vinnarna?

Alla tävlingsbidrag bedöms av en jury bestående av representanter från Pågen. Juryn väljer ut vinnarna bland bidragen med bäst motiveringar. Juryns beslut kan inte överklagas.

Vinsterna kan inte lösas in mot kontanter, bytas mot något annat eller överlåtas till någon annan. Vinsterna är personliga och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Det är enbart möjligt att vinna en gång per hushåll.

Om du är en av vinnarna, blir du kontaktad via PM på Facebook senast den 30 juni 2017.

Om vi inte skulle få kontakt med dig inom en vecka, eller om det skulle visa sig att du inte uppfyller tävlingsvillkoren, så kommer din vinst att förfalla och en annan vinnare utses.

Namnen på vinnarna presenteras på vår Facebook, så snart vi har kommit i kontakt med samtliga vinnare. 

Ansvar och hantering av tävlingsbidrag

Vi rekommenderar att du använder någon av de vanligaste webbläsarna och en uppdaterad webbläsarversion. Pågen tar inte ansvar för eventuella tekniska problem med deltagandet som beror på den tävlandes datorutrustning, mobiltelefon, Internetuppkoppling eller motsvarande.

Du ansvarar för att det inskickade bidraget inte är kränkande, sexistiskt eller på annat sätt anstötligt. Pågen förbehåller sig rätten att ta bort bidrag som strider mot dessa regler. Bidrag med stötande innehåll deltar inte i tävlingen.

Det är på ditt eget ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande någon annan part.

I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Pågens beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Pågen förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen. De personuppgifter du lämnar kommer Pågen enbart att använda för att kunna administrera tävlingen.

Personuppgifterna kommer inte att användas till marknadsföring. Du har rätt att begära information från Pågen om behandling av dina personuppgifter samt att felaktiga uppgifter rättas. För frågor som gäller hanteringen av personuppgifter eller ändring av felaktiga uppgifter hänvisas till Pågens konsumentkontakt.

Tryckfel och oavsiktliga missförstånd

Pågen AB eller andra parter som medverkar direkt eller indirekt i denna tävling ansvarar inte för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.

Kontakt

Vid eventuella frågor, så är du välkommen att kontakta oss på gifflars Facebooksida, antingen via en kommentar till posten eller via ett PM.

Pågen använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer om cookies.