Hållbarhet Våra hjärtefrågor

Pågen bakar med kärlek – när vi väljer råvaror, när vi bakar och när vi transporterar våra bröd från bageri till butik. Våra viktigaste hållbarhetsfrågor kallar vi för våra hjärtefrågor och är grunden i Pågens omtanke om våra konsumenter, medarbetare och världen omkring oss.

 

Översikt över vår verksamhet med våra viktigaste hållbarhetsfrågor inom respektive del

I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om hur vi jobbar med våra hjärtefrågor. Några exempel på vårt hållbarhetsarbete i korthet:

  • Pågen arbetar aktivt för ett hållbart svenskt jordbruk. Så långt det är möjligt vill vi baka med svenska råvaror och 2017 var 88 % av volymen inköpta ingredienser till våra bagerier svenska. I Pågens egna bagerier används bara svenskt mjöl från våra egna kvarnar i närheten av bagerierna. Via kvarnarna har vi en nära och långsiktig relation med odlarna och driver också många projekt för att utveckla nya grödor.
  • Det bröd som inte blir sålt i butikerna tar våra säljare med tillbaka. Merparten går till återvinning i vårt jästeri och resten blir djurfoder eller bioetanol. I jästeriet omvandlas returbröden, tillsammans med rester från bageriet, till jäst som sedan används när vi bakar nya bröd. Vi arbetar aktivt för att minimera andelen returbröd, bl.a. genom ständigt förbättrad leveransplanering och ett effektivt sortiment i brödhyllan. 

  • Pågen vill bidra till minskat matsvinn i hemmen. Vi bakar bröd för att de ska ätas, inte slängas. Genom extremt god hygien i våra bagerier kan vi erbjuda bröd med lång hållbarhet och som håller länge hos konsumenten, utan att tillsätta konserveringsmedel. I och med att våra bröd inte tidigare varit frysta kan de även frysas hos konsumenterna. Vi hjälper också till att öka medvetenheten kring brödens faktiska hållbarhet och hur bäst-före-märkningen ska tolkas.

  • Våra två bagerier arbetar intensivt med kvalitet och livsmedelssäkerhet för att kunna garantera goda, färska bröd. Även energiförbrukningen är en hjärtefråga och vårt mål är att använda förnybar energi så långt det är möjligt – 2017 nådde vi upp till 97%. Genom ett omfattande program för energieffektivisering har vi sedan 2013 minskat förbrukningen med 12% per bakad förpackning.

  • Undersökningar visar att bröd är ett av våra mest klimatsmarta livsmedel, samtidigt är det något som få känner till. Det största bidraget till brödens klimatpåverkan kommer från mjölet (44%) och övriga ingredienser (24%). Transporter, som man ofta tror har en stor del av klimatbelastningen, står endast för 6 %. 

  • 88% av alla svenskar vill ha färskt bröd och det levererar Pågen till butiker runt om i landet. Vår strävan är att hantera transporterna så klimatsmart som möjligt, t.ex. genom att arbeta för en hög fyllnadsgrad och planera så att minsta antalet mil körs. Vi byter löpande ut våra bilar till miljövänligare alternativ och ökar användningen av förnybart bränsle.

  • En god arbetsmiljö där våra medarbetare mår bra är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta baka bröd till kommande generationer. Engagemang, trivsel och ständiga förbättringar är därför grundläggande. Vi accepterar heller inga former av diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier och mångfaldsaspekten vägs alltid in vid rekryteringar jämte kompetens utifrån verksamhetens behov.

Pågens hållbarhetsredovisning för 2017

Ladda ner

Pågen använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer om cookies.