Våra hjärtefrågor

Vi bakar med kärlek. Det är med oss när vi väljer råvaror, när vi bakar och när vi transporterar våra bröd från bageri till butik. Vi gör det av omtanke om våra konsumenter, våra medarbetare och om världen omkring oss. En del kallar det för CSR – Corporate Social Responsibility. Vi kallar det våra hjärtefrågor. Här kan du läsa mer om hur vi tänker.

 • Så långt det är möjligt väljer vi att baka med svenska råvaror. 2015 bestod våra bröd av råvaror med svenskt ursprung till 81%, och vår målsättning är att vi ska ha lika stor andel svenska råvaror även de år då skörden varit sämre. En förutsättning för att nå vårt mål är en nära dialog med våra lantbrukare.
    
  Våra kvarnar i Lilla Harrie och i Göteborg ligger endast några mil ifrån, respektive i omedelbar anslutning till, våra bagerier. I så stor utsträckning som möjligt använder vi spannmål som odlats inom en radie av ca 15 mil från kvarnarna vilket bidrar till kortare transportvägar, lägre koldioxidutsläpp och bättre luft. För att lyckas med vår ambition även de år då den svenska skörden på grund av väder och vind blivit sämre har vi nära dialog med ”våra” lantbrukare och deras rådgivare. 
   
 • Om du väljer bröd från Pågen så väljer du också bröd som bakats på mjöl av spannmål som vuxit på åkrar som gödslats med omsorg för både naturen och dig. Det här är vår inställning till och tankar runt gödsling, till exempel varför vi i nuläget inte tillåter att ”våra” åkrar gödslas med avloppsslam.

  Läs mer om vår inställning till och tankar runt gödsling

 • Vi tycker att bröd- och matsvinnet är en av våra viktigaste hållbarhetsfrågor. Vi har ju också möjlighet att påverka frågan i hela kedjan, från råvara, till produktion, distribution och i konsumentledet. Därför bryr vi oss om genom att ta ett helhetsgrepp och dagligen arbeta för att undvika svinn i alla delar av ledet, från bageri till butik. Det svinn som trots detta uppstår återanvänds till jäst. Produktionen av jäst är unik för Pågen och något vi är lite extra stolta över, då jästen sedan används som ingrediens när nya bröd bakas.

  Matsvinnet har blivit en av vår tids stora miljöhot och eftersom bröd är en så pass viktig basvara i svenska hushåll är detta något som vi på Pågen måste förhålla oss till. På Pågen slänger vi inga bröd utan tar hand om det på andra sätt.

  Vi arbetar ständigt för att minska det överskott som uppstår, framförallt i form av returer från butikerna. Överskottet gör vi till ny jäst som vi sedan använder i vår bakning. Får vi svinn utöver det vi kan göra till jäst, blir det djurfoder. 

 • Genom att bygga om våra bagerier har vi sedan 2013 minskat vår energiförbrukning med cirka 0,04 kWh per bröd, motsvarande 8%. Målsättningen är en minskning med 15% till 2017 vilket motsvarar 3 000 ton koldioxidekvivalenter per år. Energibesparingen motsvarar uppvärmningen av ca 1000 villor under ett år.

  Energibesparingsprojektet omfattar ett antal olika åtgärder, som att återvinna energin från hela bageriprocessen – ugnar, kompressorer, kylmaskiner och frånluftsventilation, och att byta ut belysning, ventiler, pumpar och annan utrustning till mer energieffektiva alternativ och mera miljövänliga system.

 • Miljö- och samhällspåverkan från storskalig palmoljeproduktion har seglat upp som en stor fråga för livsmedelsbranschen och den ökade efterfrågan på palmolja har skett på bekostnad av värdefull tropikskog. Det är inget vi på Pågen vill bidra till. Vi följer WWFs rekommendationer att inte bojkotta palmolja, eftersom den bidrar till försörjningen för många och är en resurssnål gröda om den odlas på rätt sätt. Vi är så klart också medlem i WWFs initiativ RSPO (Roundtable for sustainable palm oil) som ska främja en hållbar produktion av palmolja och vi har gått över till att använda enbart certifierad palmolja från hållbara plantage, så kallade CSPO (certifierad segregerad palmolja). Från och med i år finns det här lilla märket på de förpackningar som innehåller hållbar palmolja, för att underlätta medvetna val i hyllan.

 • Målet är att så långt det är möjligt köra våra brödbilar på palmoljefri HVO. 2017 ska vårt bränsle bestå av minst 35% HVO, jämfört med dagens 25%.

  I vår strävan att vara klimatsmarta arbetar vi ständigt med att använda naturens resurser så skonsamt som möjligt. Vi har en effektiv distribution av bröd som är organiserad så att minsta antalet mil körs med våra bilar. I takt med att våra gamla lastbilar har gjort sitt, byter vi också ut dem mot mer bränslesnåla bilar.

 • Pågen samarbetar med organisationer som med stort ansvar, omtanke och engagemang på olika sätt hjälper människor i behov av stöd. Bland annat bidrar vi med bröd från våra bagerier till Stadsmissionen och Röda Korsets Ungdomsförbunds satsning på frukost för skolbarn i närområdet.

  På Pågen bakar vi med kärlek. Det styr hela vår verksamhet och präglar också vår syn på sponsring. Därför vill vi genom vår sponsring bidra med vårt bröd i sammanhang som hjälper människor till en lite bättre vardag. Pågens sponsring består av två delar, sponsring till hjälporganisationer och sponsring via medarbetare. 

  Läs mer om vår sponsring här

 • Brödpåsen fyller en viktig funktion, eftersom den hjälper till att hålla brödet färskt. Därför bryr vi oss genom att aktivt arbeta med att förpackningarna ska ha så lite påverkan som möjligt på miljön. Bland annat optimerar vi kvalitet och tjocklek, vilket gör att vi lyckats minska materialförbrukningen med 18 procent. Vi arbetar också för att hitta material som är baserade på förnyelsebara råvaror och i framtiden kan ersätta plasten i våra brödpåsar.

 • Vår självklara utgångspunkt är att alla är lika värdefulla och att vi respekterar varandras likheter och olikheter. Bra idéer är ofta ett resultat av mångfald - att människor med olika bakgrund och perspektiv samarbetar. Vår ambition är att hela tiden sträva efter en jämnare fördelning mellan män och kvinnor, säkra så det är naturligt att kombinera föräldraskap och arbete, se till att allas kompetens tillvaratas och att alla ges samma möjlighet till utbildning och kompetensutveckling, att jämställdhetsaspekten beaktas vid rekrytering och befordran, och att Pågen är en arbetsplats fri från könskränkande och diskriminerande attityder och handlingar.

  Man kan säga att Pågen är ett Mångfaldsbageri. Vi bidrar till att Sverige har världens kanske mest variationsrika brödhylla och våra medarbetare har varierande bakgrund från många olika platser.

  På Pågen bakar vi med kärlek. Det har vi gjort sedan vi var ett litet familjeföretag 1878, och idag har vi en familj på 1400 medarbetare från många olika länder. Så vi bakar helt enkelt med kärlek från hela världen.

  Vi respekterar och tillvaratar alla medarbetares olika bakgrund, erfarenheter, kompetens och kunskap. Vi är säkra på att vi kan göra bättre affärer genom att dra nytta av mångfald. Bra idéer är ofta ett resultat av att människor med olika perspektiv samarbetar i lag.

  Här nedan kan du se vår film om vår passion för kvalitet och god smak och hur vi bakar med kärlek så att våra konsumenter kan laga med kärlek.

 • Pågen ska vara en utvecklande arbetsplats där man trivs och mår bra, och en viktig del i detta är våra friskvårdaktiviteter. Hittills i år har 436 medarbetare deltagit i någon av våra friskvårdsaktiviteter, målet för 2016 är att minst 600 medarbetare ska ha deltagit.

  Vi arbetar också aktivt med den sociala arbetsmiljön. Målet är att minst 90 procent av våra ledare under ska ha genomgått utbildning i organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö under 2016.

5 tips för att ta tillvara torrt bröd


Bröd är ett av de vanligaste livsmedlen som hamnar i soptunnan – mycket av det i onödan. En av anledningarna till varför fullt ätbart bröd slängs i svenska hushåll är avsaknaden av kännedom kring hur länge brödet faktiskt håller sig färskt. Tack vare våra noga utvalda råvaror, rena bagerier och effektivare paketering håller sig Pågens bröd färskare längre, trots att vi bakar allt vårt matbröd utan konserveringsmedel, och behöver därför inte slängas lika ofta.

Det här kan du själv göra för att undvika att slänga bröd:

 1. Gör ströbröd
 2. Använd i matlagning, till exempel till fattiga riddare
 3. Rosta brödet
 4. Mata fåglarna
 5. Gör skorpor av det
   
Pågen använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer om cookies.