Därför ska du välja mat från Sverige

Är du noga med var maten du köper kommer ifrån? Med den nya märkningen ”Från Sverige” hittar du lätt svenska livsmedel i butiken. Det finns flera bra anledningar att välja mat som är gjord av svenska råvaror. De är säkra, håller hög kvalitet och är ofta närodlade.

1. Närodlat i Sverige

Märket ”Från Sverige” får sättas på livsmedel som innehåller minst 75 procent svenska råvaror. Både odlingen och tillverkningen måste ske i Sverige.

Pågens matbröd bär märkningen. Bröden bakas på vete och råg, framför allt från de bästa spannmålsområdena i Skåne och Västergötland, nära bagerierna i Malmö och Göteborg.

2. Trygg och säker mat

Växtodlingen i Sverige styrs av ett långsiktigt miljöarbete och tuffa miljöregler. Dessutom är den svenska djurskyddslagstiftningen den mest omfattande i världen. Vi har också en mycket hög livsmedelssäkerhet i Sverige. Här gör både producenter och myndigheter kontroller och uppföljningar av livsmedelsproduktionen så att du ska kunna känna dig trygg med att maten du köper är säker att äta.

3. Europas renaste spannmål

Spannmål som odlas av svenska bönder är bland det renaste inom EU. Sverige använder minst växtskyddsmedel i Europa. Pågen går ännu längre än den allmänna lagstiftningen när det gäller till exempel gödsling och tillåter inte att åkrarna gödslas med slamgödsel.

4. Utveckla svensk livsmedelsproduktion

När du väljer en vara som är godkänd och märkt med ”Från Sverige”, stödjer du våra svenska bönder och bidrar till att stärka och utveckla vår inhemska livsmedelsproduktion. Det bidrar också till sysselsättningen i Sverige.

5. Biologisk mångfald

Svensk livsmedelsproduktion är också viktig för den biologiska mångfalden. Tack vare det öppna betade landskapet kan många arter av växter och djur, som fåglar och insekter, leva. Många av våra insekter som humlor, bin och dagfjärilar finns enbart i odlingslandskapet och fyller en viktig funktion med att pollinera grödorna på åkrarna. 

Genom att välja bröd och andra livsmedel från Sverige gör du stor nytta, för dig själv och för den svenska naturen.

Källa fransverige.se och svensktkott.se

Pågen Surdegsbröd bakas på svensk råg och vete från Skåne och Västergötland
Pågen använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer om cookies.