Hur ser Pågen på slamgödsling av åkermark?

Pågen är, precis som till exempel Naturskyddsföreningen, strikt emot slamgödsling och använder mjöl från vete och råg som vuxit på åkrar som enligt kontrakt inte gödslats med avloppsslam.

Pågen använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer om cookies.