Vad betyder E-nummer?

Vissa ingredienser, nämligen tillsatser, har ett identitetsnummer, s.k. E-nummer. “E” talar om att EU (Europeiska Unionen) har godkänt tillsatsen. Numret är ett identifikationsnummer som EU utfärdat och som är specifikt för tillsatsen i fråga.

Varje tillsats som används i livsmedel måste vara godkänd av Livsmedelsverket. Endast tillsatser som är av värde för dig som konsument eller som är nödvändiga för livsmedlets hantering blir godkända. Exempel på E-nummer är E450 och E500 som är två olika sorters bakpulver.

Se även E-nummernyckeln på Livsmedelsverkets hemsida.

Pågen använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer om cookies.