Tävla om en mackgrill!

Nu har du en möjlighet att vinna en mackgrill och göra dina egna härliga grillmackor.

Tävlingen äger rum på Pågen Sveriges Facebook-sida, så håll utkik efter vårt inlägg om tävlingen där.

Vinnarna koras och kontaktas den 24 mars. Namnen på vinnarna presenteras på vår hemsida under Kampanjer/Vinnare när vi kommit i kontakt med samtliga personer.

Stor tävlingslycka!

 

Kampanjperiod

Kampanjen pågår fr.o.m. den 17 mars t.o.m. den 22 mars 2017 och anordnas av Pågen AB.
 

Så här tävlar du

Leta upp vårt inlägg på vår Facebooksida Pågen Sverige där vi presenterar tävlingen. För att delta ska du berätta för oss om din godaste grillmacka, vad den innehåller och när den smakar som allra bäst.

Ditt bidrag skriver du antingen i kommentarsfältet till vårt tävlingsinlägg eller i ett pm till Pågen Sverige på Facebook.Vill du dela en bild på din macka, så går det självklart bra.

Ditt tävlingsbidrag är med i tävlingen från den dag det skickades in t.o.m. kampanjens sista tävlingsdag.
 

Vem kan tävla?

Du tävlar i ditt eget namn och måste vara 18 år samt bosatt i Sverige för att tävla med oss. Anställda på Pågen AB, anställda hos deltagande samarbetspartners samt anhöriga till dessa personer får inte delta i tävlingen.
 

Vad vinner man?

Vinst 1-4:
I tävlingens vinstpott finns 4 mackgrillar från OBH Nordica. Grillen har flexibel grillhöjd och avtagbara laggar för enkel diskning. Den ger fina grillränder och kan grilla två mackor åt gången. Grillens värde är ca 499 kronor.

De fyra vinnarna av grillarna koras och kontaktas senast den 24 mars 2017.
 

Hur utses vinnarna?

Alla tävlingsbidrag bedöms av en jury bestående av representanter från Pågen. Juryn väljer ut vinnarna bland bidragen med bäst motiveringar. Juryns beslut kan inte överklagas.

Vinsterna kan inte lösas in mot kontanter, bytas mot något annat eller överlåtas till någon annan. Vinsterna är personliga och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Det är enbart möjligt att vinna en gång per hushåll.

Om du är en av vinnarna, blir du kontaktad av Pågen på Facebook.

Om vi inte skulle få kontakt med dig inom två dagar, eller om det skulle visa sig att du inte uppfyller tävlingsvillkoren, så kommer din vinst att förfalla och en annan vinnare utses.

Namnen på vinnarna presenteras under "Kampanjer" på vår hemsida, så snart vi har kommit i kontakt med samtliga vinnare.
 

Ansvar och hantering av tävlingsbidrag

Vi rekommenderar att du använder någon av de vanligaste webbläsarna och en uppdaterad webbläsarversion. Pågen tar inte ansvar för eventuella tekniska problem med deltagandet som beror på den tävlandes datorutrustning, mobiltelefon, Internetuppkoppling eller motsvarande.
Du ansvarar för att det inskickade bidraget inte är kränkande, sexistiskt eller på annat sätt anstötligt. Pågen förbehåller sig rätten att ta bort bidrag som strider mot dessa regler. Bidrag med stötande innehåll deltar inte i tävlingen.

Det är på ditt eget ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande någon annan part.

I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Pågens beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.
Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Pågen förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.
 

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen. De personuppgifter du lämnar kommer Pågen enbart att använda för att kunna administrera tävlingen.
Personuppgifterna kommer inte att användas till marknadsföring. Du har rätt att begära information från Pågen om behandling av dina personuppgifter samt att felaktiga uppgifter rättas. För frågor som gäller hanteringen av personuppgifter eller ändring av felaktiga uppgifter hänvisas till Pågens konsumentkontakt.
 

Tryckfel och oavsiktliga missförstånd

Pågen AB eller andra parter som medverkar direkt eller indirekt i denna tävling ansvarar inte för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.
 

Kontakt

Vid eventuella frågor, så är du välkommen att maila oss på konsumentforum@pagen.se.
Följ oss på www.facebook.com/PagenSverige.

 

Bilderna på denna sida är framtagna i samarbete med ICA.

Pågen använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer om cookies.